Free Joomla Templates by iPage Hosting

Nuo lapkričio 16 d. iki KARANTINO pabaigos Tauragnų seniūnija klientus aptarnauja tik nuotoliniu būdu, laikinai apribojamas tiesioginis (kontaktinis) asmenų aptarnavimas. Asmenys savo prašymus ar informaciją gali teikti el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. bei skambinant telefono numeriais:
Seniūnas – 8 687 83 597
Vyresnioji specialistė – (8 389) 32 371, 8 698 52 631
Socialinio darbo specialistė – (8 389) 61 748, 8 652 81 288
Žemės ūkio specialistė – (8 389) 32 112, 8 682 17 746 
Prašymus galima palikti SENIŪNIJOS pašto dėžutėje (lauke), prie seniūnijos durų.

Lietuvoje skelbiamas karantinas
Nuo šeštadienio, lapkričio 7 d., Lietuvoje įvedamas visuotinis karantinas, kuris truks tris savaitės – nuo lapkričio 7-osios vidurnakčio iki lapkričio 29 dienos 24 valandos. Taip nusprendė LR Vyriausybė. Karantino laikotarpiu sustabdyta arba apribota veikla tam tikrose ūkio šakose, sustiprintos infekcijų kontrolės priemonės, o darbas ir mokymas organizuojamas užtikrinant kuo mažesnį kontaktų skaičių.
Nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 29 d. šalyje:

Read more ...

Utenos rajono savivaldybė – raudonojoje zonoje
Informuojame, kad Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 30 d. sprendimu „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“ Utenos rajono savivaldybė priskirta raudonajai zonai nuo lapkričio 2 d. iki lapkričio 8 d.
Privaloma laikytis savivaldybei taikomų apribojimų:
Dėl judėjimo savivaldybių teritorijose:
Ribojamas keliavimo tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais intensyvumas – kai išvykstama už savivaldybės teritorijos ribų, keliautojams leidžiama užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu.
Įpareigoti asmenis:
•viešose vietose būti ne didesnėmis nei 5 asmenų grupėmis, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus), laikytis ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų. Šio papunkčio nuostatos netaikomos, kai dalyvaujama laidotuvėse;
•vyresnius nei 6 metų, viešose uždarose erdvėse ir viešajame transporte dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), išskyrus asmenis, kai jie sportuoja, aukšto meistriškumo sporto pratybose ar varžybose dalyvaujančius aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo specialistus, aukšto meistriškumo sporto ir fizinio aktyvumo instruktorius ir teisėjus, viešojo maitinimo įstaigose sėdint prie stalo ar baro, taip pat paslaugos teikimo metu, kai paslaugos negalima suteikti paslaugos gavėjui būnant su kauke. Šis reikalavimas netaikomas neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido skydelį.
Rekomenduojama riboti judėjimą dėl nebūtinų priežasčių – palikti gyvenamąją vietą tik vykstant į prekybos vietą, darbą, dėl sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų.
Dėl viešojo ir privataus sektorių veiklos:
•Valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose, valstybės ir savivaldybių valdomose įmonėse darbas organizuojamas ir klientai aptarnaujami nuotoliniu būdu arba daliniu nuotoliniu būdu (kai darbuotojai kas savaitę rotacijos principu dirba nuotoliniu būdu tokiu režimu: 5 darbo dienas dirba darbo vietoje, kitas 5 darbo dienas dirba nuotoliniu būdu ir t. t.), išskyrus atvejus, kai atitinkamas funkcijas būtina atlikti darbo vietoje. Privaloma užtikrinti būtinųjų neatidėliotinų funkcijų atlikimą. Privačiam sektoriui rekomenduojama dirbti tokia pat darbo organizavimo forma kaip ir viešajame sektoriuje.
•Parduotuvių, kioskų ir kitų prekybos vietų patalpose, teritorijose ir (ar) šalia jų ribojamas pirkėjų ir kitų lankytojų (toliau – pirkėjas) srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m vienam pirkėjui tenkantis prekybos plotas arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas pirkėjas.
•Paslaugų teikimo vietose ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas – užtikrinamas ne mažesnis kaip 10 kv. m paslaugos teikimo vietos patalpų plotas, tenkantis vienam paslaugos gavėjui arba kitam lankytojui, arba vienu metu paslaugos teikiamos ne daugiau kaip vienam paslaugos gavėjui.
Dėl pacientų lankymo asmens sveikatos priežiūros įstaigose:
Draudžiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientų lankymas, išskyrus terminalinės būklės pacientų, pacientų iki 14 metų ir gimdyvių lankymą.
Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo:
•Draudžiamas gyventojų lankymas visose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose.
•Rekomenduojama riboti vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių dienos ir užimtumo centrų veiklą.
•Savivaldybių administracijos privalo užtikrinti vaikų ir žmonių su negalia priežiūrą išimtiniais atvejais įstaigose, jeigu tokia priežiūra neįmanoma namuose.
Rekomenduoti savivaldybių teritorijose veikiančioms religinėms bendruomenėms organizuoti religines apeigas tokiu būdu, kad būtų išvengta susibūrimų, arba susilaikyti nuo religinių apeigų atlikimo.
Su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. spalio 30 d. sprendimu „Dėl savivaldybių, priskiriamų žaliajai, geltonajai ir raudonajai zonai, nustatymo“ galima susipažinti čia...

Spalio 17 dieną Tauragnuose jau penkioliktą kartą vyko romantinės muzikos vakaras "Po Tauragnų dangum". Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

Spalio 3 d. Tauragnuose vyko Liaudiškos muzikos kapelijų šventė. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Koncertą vedė Danguolė Trimonienė ir Valda Žebelienė.
Žiūrėti nuotraukas...

Spalio 2 d. Edukacija – mokomės kurti skrybėles iš klevo lapų. Užsiėmimą vedė Janė Šinkūnienė. Nuotraukos Danguolės TrimonienėsŽiūrėti nuotraukas... 

Tauragnų krašto muziejus pristato naują Rimvydo Kviklio tapybos darbų parodą „Rabinų portretai“. Anot autoriaus, tai pirmoji tokio pobūdžio paroda, nors tapytojas judaizmo tema yra nutapęs daugiau nei šimtą portretų. Šie ekspresionistiniai paveikslai parodoje tarsi atgyja, įžengęs į ekspozicijų salę pakliūni į kitą laikmetį, iš naujo skaitai žydų gyvenimo istorijas.
2020-ieji metai paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais, tad kviečiame paminėti šiuos metus ir aplankyti tikrai nepaprastą parodą!
Tauragnų krašto muziejaus informacija

Rugsėjo 19 dieną Tauragnuose vyko Dagos ir Lygiadienio šventė. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas... Ugnies šou... Ugnies šou...

2020-08-22. Šuminų kaimo vardo 100-mečio šventė. Žiūrėti nuotraukas...

Žolinė skirta dr. Eugenijos Šimkūnaitės metams pažymėti. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...


Liepos 18 d. Tarptautinis teatro bei džiazo muzikos festivalis. Nuotraukos Elvyros Sabalytės. Daugiau nuotraukų...


Liepos 17 d. Žvejų šventė Tauragnuose. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Daugiau nuotraukų...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big