Free Joomla Templates by iPage Hosting

ppp

Kviečiame dalyvauti konkurse
Utenos rajono savivaldybės taryba 2024-06-27 posėdyje patvirtino Utenos rajono savivaldybės konkurso „Metų ūkis“ nuostatus, kurie reglamentuoja konkurso organizavimo, anketų pateikimo ir vertinimo, apdovanojimų skyrimo bei jų įteikimo tvarką. Konkursas „Metų ūkis“ bus organizuojamas kas treji metai.

Konkurso „Metų ūkis“ dalyvio anketa

ppp

Prasidėjo viešasis balsavimas už 2024 m. Utenos rajono savivaldybės dalyvaujamojo biudžeto projektų idėjas

ppp

Birželio 10 d. (pirmadienį) Tauragnų sen. bus surenkamos buityje susidarančios pavojingos (galvaniniai elementai, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, panaudoti tepalai ir kt.), didelių gabaritų (baldai, buitinė technika ir kt.) atliekos. Gyventojus, turinčius tokių atliekų, prašome registruotis seniūnijoje tel. +370 687 83 597 iki birželio 7 d.
Šios atliekos turi būti nesumaišytos su komunalinėmis atliekomis. Prašome atliekas sudėti tvarkingai, nekrauti po elektros laidais, medžiais.

ppp

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 24, 25 ir 26 d. Tauragnų ir Daugailių seniūnijų apylinkėse planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių pratybos. Pratybų metu bus naudojami imitaciniai ginklai. Gyventojus prašome išlikti ramiais.

ppp

ppp

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 11-12 d. Utenos r. Tauragnų ir Daugailių seniūnijų apylinkėse planuojamos vykdyti Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės karių pratybos. Pratybų metu bus naudojami ginklai. Gyventojus prašome išlikti ramiais.

ppp

 

ppp

Kviečiame Utenos rajono savivaldybės gyventojus teikti paraiškas dalyvaujamojo biudžeto projektams.

ppp

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ DEKLARAVIMAS 2024 M.
Informuojame, kad žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas vyks nuo 2024 m. balandžio 15 d. iki birželio 21 d. Pasibaigus paraiškų teikimo laikotarpiui, pavėluotai paraiškos priimamos iki 2024 m. liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinama 1 proc.
Siekiant išvengti žmonių susibūrimų ir taupant pareiškėjų bei specialisto laiką, prašome iš anksto registruotis dėl atvykimo laiko.
Skambinti Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistei Zitai Ramoškienei tel. +370 389 32 112, +370 682 17 746

DARBO DIENOS IR LAIKAS TAURAGNŲ SEN.
Trečiadieniais: 8.00 val.–17.00 val.
Ketvirtadieniais: 8.00 val.–17.00 val.
Penktadieniais: 8.00 val.– 16.45 val.
Pietų pertrauka: 12.00 val.–12.45 val.

ppp

Balandžio mėnesį Utenos rajono seniūnijose bus atliekama traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninė apžiūra. Apžiūrų grafikas patvirtintas Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024-03-20 įsakymu Nr. AĮ-163.

Techninės apžiūros metu su savimi turėti traktorininko pažymėjimą, traktoriaus registracijos dokumentą, civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą ir apmokėjimo kvitą už techninę apžiūrą:
*už traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos techninę apžiūrą mokamas – 6,80 Eur mokestis / vnt.
*už traktorinės priekabos techninę apžiūrą mokamas - 5,50 Eur mokestis.
Valstybės rinkliava sumokama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Įmokos kodas 53082. Mokėjimą galima atlikti, visuose bankų skyriuose, mokėjimų terminaluose, Lietuvos pašte arba mokestiniu pavedimu. Technikos savininkui nespėjus paruošti technikos pagal nurodytą grafiką, techninė apžiūra bus atlikta individualiai iš anksto suderinus datą, laiką, ir papildomai sumokėjus Valstybės rinkliavą (už atvykimą į technikos buvimo vietą) - 9,90 Eur / 1vnt. Detalesnę informaciją suteiks Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyr. specialistas Rimigijus Trinkūnas, tel. +370 686 12 549.

TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ BEI JŲ PRIEKABŲ 2024 M. TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS
Balandžio 24 d.
10.00–11.00 val. Klykių kaimas
11.30–12.30 val. Tauragnų mstl. Turgaus aikštė
13.00–14.00 val. Sėlės kaimas

ppp

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1. priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

ppp

Nuo 2024 m. kovo 1 d. keičiasi dvinarės įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydis Utenos rajono savivaldybėje
Seimui priėmus Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo pataisas, kuriomis nuo 2023 metų nutarta didinti mokestį už nepavojingų atliekų šalinimą sąvartyne, nuo 2023 m. sausio 1 dienos 17,95 proc. išaugo įvežamų į sąvartyną mišrių komunalinių atliekų ir 26,47 – 31,03 proc. kitų atliekų pridavimo kaina („vartų“ mokestis).
UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“ „vartų“ mokesčio didėjimas jau 2023 m. tapo aktualus visoms Utenos regiono savivaldybėms ir jau 2023 metais visose kitose Utenos regiono savivaldybėse (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Visagino ir Zarasų) buvo patvirtinti nauji įmokų dydžiai.
Utenos rajono savivaldybėje įmokos dydis paskutinį kartą buvo keičiamas 2021 metais. Dėl išaugusio mokesčio už atliekų pridavimą utilizavimui UAB „Utenos komunalininkas” per 2023 m. iš atliekų tvarkymo veiklos patyrė 124,5 tūkst. Eur nuostolį, todėl įmokos perskaičiavimas buvo būtinas, kad padengtų būtinąsias su komunalinių atliekų tvarkymu susijusias sąnaudas. 2024 m. vasario 8 d. Utenos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. TS-1 pakeitė iki šiol galiojusius įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius Utenos rajono savivaldybėje.
Pateikiami pagrindiniai Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuo 2024 m. kovo 1 d. pakeistų įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių Utenos rajono savivaldybėje pavyzdžiai:
Įmokos dydis gyventojams, naudojantiems kolektyvinius konteinerius (su PVM): Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose: pastovioji dalis – 3,19 Eur butui, kintamoji – 2,00 Eur 1 gyventojui. Gyvenamosios paskirties individualūs namai: pastovioji dalis – 3,87 Eur namui, kintamoji – 2,00 Eur 1 gyventojui.
Įmokos dydis gyventojams, naudojantiems individualius konteinerius (su PVM): Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose: pastovioji dalis – 3,19 Eur butui, kintamoji – 120 l talpos konteinerio ištuštinimas 1,68 Eur, 240 l talpos konteinerio ištuštinimas 3,36 Eur.  Gyvenamosios paskirties individualūs namai: pastovioji dalis – 3,87 Eur namui, kintamoji – 120 l talpos konteinerio ištuštinimas 1,68 Eur, 240 l talpos konteinerio ištuštinimas 3,36 Eur.
Primename, kad gyventojai gali kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administraciją dėl kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą. Socialinės pašalpos gavėjams, daugiavaikėms šeimoms ir nekilnojamojo turto savininkams, turintiems nekilnojamą turtą Mockėnų kaime, Utenos rajone taikoma 50 proc. pastoviosios įmokos dalies už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą gyvenamosios paskirties objektuose kompensacija. Gyvenamosios paskirties objekto savininkui, vienam deklaravusiam gyvenamąją vietą tame objekte taikoma 20 proc. pastoviosios įmokos dalį už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą kompensacija, o religinės paskirties objektams – 100 proc.
Išrūšiuotos pakuočių ir antrinių žaliavų atliekos ir toliau bus vežamos nemokamai.

ppp

KAIMIŠKOSIOS BENDRUOMENINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINEI PARAMAI GAUTI
Vadovaujantis Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 29 d.  įsakymu Nr. AĮ-111 „Dėl kvietimo teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės kaimo plėtros skatinimas veiklos srities projektų finansavimo prioritetus skelbimo“, Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia teikti paraiškas pagal Utenos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų srities „Kaimo plėtros skatinimas“ prioritetą -  „Bendruomeninių organizacijų kūrimosi, veiklos ir plėtros skatinimas“.
Galimi pareiškėjai - Utenos rajone veikiančios kaimiškosios bendruomeninės organizacijos (toliau – BO), įregistravusios  veiklą juridinių asmenų registre. Finansuojamos veiklos:
● (BO) pareiškėjo nuosavomis lėšomis apmokamos išlaidų dalies padengimas, vykdant projektus, finansavimo intensyvumas – iki 90 %,  didžiausia finansuojama suma veiklai  - iki 650 Eur;
● BO veikla, užtikrinanti pastatų priežiūrą ir atsiskaitymą už paslaugas; veiklos finansavimo intensyvumas - iki 90 % (BO valdomoms patalpoms, kurios naudojamos ir vaikų dienos centrų veikloms vykdyti - iki 50 %);
● BO veikla, užtikrinanti BO veiklos stiprinimą ir galimybių plėtojimą, veiklos finansavimo intensyvumas - iki 90 %, didžiausia finansuojama suma veiklai - iki 300 Eur.
Paraiškų pateikimo tvarka
Projektų paraiškos  priimamos nuo  2024 m. kovo 1 d. iki 2024 m. kovo 21 d. Utenos rajono savivaldybės administracijoje (Utenio a. 4, 103 kab.). Projektų paraiškas taip pat galima siųsti paštu, teikti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba per administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalą www.epaslaugos.lt.
Informaciją dėl paraiškų pildymo ir projektų įgyvendinimo teikia Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, tel. 8 (389) 43538, 8 (640) 62943 el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..
Dėl projektų „Utenai reikia tavęs“, finansuojamų iš Utenos rajono savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo

ppp

Utenos rajono gyventojai nuo 2024 m. kovo 4 d. kviečiami teikti paraiškas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsirengimo
Utenos rajono savivaldybės administracija, vadovaudamasi 2023 m. kovo 23 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-42 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įrengimo dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu tvarkos aprašu, nuo 2024 m. kovo 4 d. kviečia Utenos rajono gyventojus (fizinius asmenis), planuojančius 2024 metais įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti.
Paraiškas gali teikti gyvenamosios paskirties pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir planuojantys einamaisiais metais įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus tose vietovėse, kuriose nėra galimybių prisijungti prie centralizuotų nuotekų tvarkymo tinklų.

Skaityti daugiau...

ppp

KVIEČIAME TEIKTI PARAIŠKAS TVARKYTI MELIORACIJOS SISTEMAS
Kviečiami žemės ūkio veikla užsiimantys subjektai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos bei fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės teikti paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinę priemonę „Investicijos į melioracijos sistemas“.
Remiamos veiklos:
• reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas;
• esamų melioracijos sistemų rekonstravimas.
Paraiškos pagal priemonės veiklą „Reguliuojamojo drenažo įdiegimas į esamas rekonstruotas melioracijos sistemas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 8.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 17 val., tačiau ne ilgiau nei pasiekiama paramos paraiškų priėmimo etapui skirta lėšų suma. Paraiškos priimamos tik darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Paraiškos pagal priemonės veiklą „Esamų melioracijos sistemų rekonstravimas“ priimamos nuo 2024 m. kovo 1 d. 00.00.00 val. iki 2024 m. balandžio 30 d. 23.59.59 val.

Skaityti daugiau...

ppp

Kovo 12 d. (antradienį) Tauragnų sen. bus surenkamos buityje susidarančios pavojingos (galvaniniai elementai, liuminescencinės lempos, akumuliatoriai, panaudoti tepalai ir kt.), didelių gabaritų (baldai, buitinė technika ir kt.) atliekos. Gyventojus, turinčius tokių atliekų, prašome registruotis seniūnijoje tel. (8 389) 32 371 iki kovo 8 d.
Šios atliekos turi būti nesumaišytos su komunalinėmis atliekomis. Prašome atliekas sudėti tvarkingai, nekrauti po elektros laidais, medžiais.

ppp

VMVT keičiasi: aptarnavimas bus greitesnis ir efektyvesnis
Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje (VMVT) vykstant struktūriniams pokyčiams, nuo vasario 15 d. keisis gyventojų ir verslo subjektų aptarnavimo tvarka: telefonu ir žodžiu gautos nesudėtingos užklausos atsakomos tą pačią dieną, sudėtingesniais klausimais konsultacijos teikiamos raštu, informacijai ir konsultacijoms įvedamas vienas el.pašto adresas, kuriuo bus galima kreiptis visais iškilusiais klausimais.
Atsakymas telefonu - tą pačią dieną
Bendro pobūdžio konsultacijos telefonu apie VMVT teikiamas paslaugas bus vykdomos trumpuoju numeriu 1879 (gali būti taikomi padidinti tarifai) arba  +370 5 242 0108 (tinka ir skambinant iš užsienio). Į asmenų prašymus telefonu atsakoma tą pačią darbo dieną. Jeigu į telefonu pateiktą asmens prašymą dėl jo sudėtingumo negalima atsakyti tą pačią darbo dieną, tuomet besikreipiančiam asmeniui sudaroma galimybė išdėstyti prašymą raštu.
Gyvai – iš anksto užsiregistravus
Kaip ir iki šiol, gyventojai ir verslo subjektų atstovai VMVT padaliniuose galės gauti gyvūnų  ūkinių gyvūnų bei gyvūnų augintinių registravimo paslaugas, pateikti dokumentus. Tačiau siekiant efektyviau išnaudoti VMVT specialistų darbo laiką, nuo vasario 15 d. susitikimui padaliniuose reikės registruotis iš anksto telefonais 1879 arba +370 5 242 0108. Vėliau planuojama įdiegti ir elektroninę laiko rezervacijos sistemą asmenims planuojantiems atvykti į VMVT padalinį.
Gyventojai, kaip ir iki šiol, VMVT padaliniuose taip pat galės palikti mėginius valstybės stebėsenos tyrimams (sumedžiotų šernų mėginiai ir kt.). Mėginių palikimui nereikės laiko rezervuoti iš anksto, tačiau būtina tą padaryti asmenų aptarnavimo padalinio nustatytu darbu laiku. Padalinių darbo laikus galima rasti čia.
Informacijai ir konsultacijoms – vienas adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tiems, kurie taupydami laiką konsultacijas ar reikalingą informaciją nori gauti el.paštu, nuo vasario 15 d. galės kreiptis vienu el.pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.. Taip pat išlieka galimybė kreiptis į VMVT specialistus per sistemą E.pilietis, e. pristatymo sistemoje ir registruotu paštu adresu: Siesikų g. 19, Vilnius.
Vienas svarbiausių VMVT veiklos prioritetų yra verslo konsultavimas, supažindinimas su teisės aktų reikalavimais, metodinės pagalbos teikimas, kuri palengvina verslo veiklą. Norint sudaryti kuo palankesnes galimybes gauti visą informaciją, sumažinti interpretavimo klaidų ir turėti galimybę ją pasitikrinti kiekvieną kartą prireikus, sudėtingesnės konsultacijos bus fiksuojamos ir perduodamos raštu. Tokias konsultacijas galima gauti ne tik el.paštu, bet ir registruotu paštu.
Nauja VMVT struktūra  - funkcijoms atskirti
Vasario 15 dieną baigiasi praėjusiais metais pradėti VMVT struktūriniai pokyčiai, kurios metu atskirtos tokios funkcijos kaip licencijų išdavimas, rizikos vertinimas, kontrolės planavimas, kontrolės vykdymas bei sankcijų skyrimas. Po pertvarkos išduoti leidimą ūkio subjekto veiklai, nustatyti jo riziką bei kontrolės dažnumą, vykdyti šio subjekto kontrolę ir skirti nuobaudas bus patikėta atskiriems tarpusavyje nesusijusiems padaliniams,  pavaldiems skirtingiems vadovams. Ligšioliniai 10 teritorinių departamentų apjungiami į 6 stambesnius teritorinius padalinius: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus. 

ppp

Svarbi informacija gyventojams: kviečiami paskubėti pasikeisti dujų balionus
Vasario 1 dieną paskelbtas kvietimas teikti paraiškas finansuoti suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimą kitais energijos šaltiniais. Tam Energetikos ministerija šiemet skyrė 3,8 mln. eurų. Parama vienam butui sieks iki 726 eurų.

Skaityti daugiau...

ppp

DĖL KOMPENSACIJŲ TAIKYMO UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ
Informuojame, kad pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. TS-352 (2017 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. TS-131 redakcija) Kompensacijų taikymo už komunalinių atliekų tvarkymą tvarkos aprašo 11 punktą, kompensacija taikoma už kalendorinius metus. Kompensacija taikoma nuo kalendorinių metų sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., jei šiuo laikotarpiu kompensacijos gavėjas atitinka asmeniui, galinčiam gauti kompensaciją, keliamus reikalavimus:
1. Šeima ar vienas gyvenantis asmuo gauna socialinę pašalpą (pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą) – 50 proc. pastovios įmokos daliai;
2. Šeima ar vienas gyvenantis asmuo augina 3 ir daugiau vaikų – 50 proc. pastovios įmokos daliai;
3. Nekilnojamo turto savininkas, turintis nekilnojamą turtą Mockėnų kaime – 50 proc. pastovios įmokos daliai;
4. Gyvenamosios paskirties objekto savininkas, vienas deklaravęs gyvenamąją vietą tame objekte - 20 proc. pastovios įmokos daliai;
5. Religinės paskirties objektas - 100 proc. pastovios įmokos daliai.
INFORMUOJAME, KAD NESVARBU, KURIUO LAIKU PATEIKSITE PRAŠYMĄ, LENGVATA BUS PRITAIKYTA UŽ VISUS KALENDORINIUS METUS (SVARBU PATEIKTI KALENDORINIAIS METAIS).

ppp

Gaunantiems socialines išmokas: kas aktualu ir nauja nuo 2024 m. sausio 1 d.?
Nuo 2024 m. sausio 1 d. didėja išmokų dydžiai:
- Išmoka vaikui: 96,25 Eur;
- Papildoma išmoka vaikui (neįgaliam; gausioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 3 ar daugiau vaikų); nepasiturinčioms šeimoms (auginančioms ir (ar) globojančioms 1 ar 2 vaikus), kai pajamos vienam šeimos nariui neviršija 352 eurų neįskaičius vaiko pinigų ir 20–40 proc. darbo užmokesčio).): 56,65 Eur.
Socialinė pašalpa:
- kai socialinė pašalpa mokama ne ilgiau kaip 6 mėn: 246,40 (1,4 VRP)
- kai socialinė pašalpa mokama nuo 6 iki 12 mėn.: 211,20 (1,2 VRP)
- kai socialinė pašalpa mokama ilgiau kaip 12 mėn.: 193,60 (1,1 VRP)
VRP – valstybės remiamų pajamų dydis. Nuo 2024 m. sausio 1 d. – 176 Eur.

Skaityti daugiau...

ppp

Informacija apie materialinę paramą socialinėmis kortelėmis ir maisto donacijas 2024 m.
Informuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis socialinės kortelės, į kurias bus pervedami pinigai, ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė sutartis: UAB „IKI Lietuva”, UAB „Lidl Lietuva”, UAB „MAXIMA LT”, o UAB „RIMI Lietuva” ¬– Utenos mieste apsiperkant „Rimi“ prekybos centre, kaimo vietovėse – tik perkant internetu. Pinigai į socialines korteles bus pervedami 4 kartus per metus: preliminariai 2024 m. kovo 15 d., birželio 15 d., rugsėjo 15 d., gruodžio 15 d. Naudoti lėšas galima nuo jų gavimo momento iki 2025 m. kovo 14 d.

Skaityti daugiau...

ppp

TAURAGNŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ 2023 M. ĮGYVENDINO SEPTYNIS PROJEKTUS (pirmininkė Danguolė Trimonienė, buhalterė Audronė Vadišienė)
1. Tauragnų krašto bendruomenei – 20 metų; Socialinės apsaugos ir darbo ministerija; 1 300 Eur.
Lėšos panaudotos informacinėms lentelėms įsigyti (prie Tauragnų krašto garbės piliečių vyšnaičių, 230 Eur). Įsigyta lauko palapinė (400 Eur). Šventinis koncertas (600 Eur). Suvenyrams (70 Eur).
2. Pagalbos teikimas ir gyvenimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Tauragnų seniūnijoje; Utenos r. savivaldybė 19 000 Eur.
Teikiama pagalba 23 senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims. Bendruomeninę pagalbą teikia dvi darbuotojos (du etatai).
3. Kraštiečių šventė Tauragnuose. 2 500 Eur skyrė Žemės ūkio ministerija. Suorganizuotas mėgėjų teatrų festivalis. Atlygis atlikėjams už koncertą (1500 Eur). Maitinimo paslauga teatro festivalio kolektyvų dalyviams (300 Eur). Batuto nuoma vaikams (700 Eur).
4. Tauragnų vaikų dienos centras. Vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti skirta 22 980 Eur (iš valstybės biudžeto lėšų – 18 300 Eur; iš savivaldybės biudžeto lėšų – 4 680 Eur).
Lėšos skirtos darbo užmokesčiui (1,5 etato), komunalinėms paslaugoms ir vaikų laisvalaikio užimtumo organizavimui.
5. Kraštiečių šventė Tauragnuose; Utenos r. savivaldybė; 1 000 Eur. Lėšos skirtos sumokėti atlikėjui už koncertą.
6. Tauragnų krašto bendruomenės veiklos stiprinimas 2023 m. Utenos r. savivaldybė; 527,00 Eur. Padengti bendruomenės mokesčiai už pastatų draudimą, komunalines paslaugas. Padengtos buhalterinės apskaitos tvarkymo išlaidas.
7. Rytų Aukštaitijos tradicijų ir papročių atskleidimas bendruomenės renginiuose; Utenos r. savivaldybė; 530 Eur. Suorganizuota Pirmosios pradalgės šventė Beržatilčio km. (Tauragnų sen.) (suvenyrams skirta 150 Eur). Žolinėms skirta edukacija (100 Eur). Įsigytas termosas (70 Eur). Suorganizuota Dagos ir Lygiadienio šventė (sumokėta už autobuso nuomą atvežti kolektyvui (200 Eur).ppp

Individualių nuotekų tvarkymo įrenginių savininkai kitais metais turės atlikti išleidžiamų nuotekų tyrimą
Informaciją parengė: Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 
Aplinkos ministerija primena, kad asmenys savo namuose įsirengę biologinio valymo ir septiko tipų individualius nuotekų tvarkymo įrenginius ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus turės atlikti į aplinką išleidžiamų nuotekų tyrimą laboratorijose. Toks reikalavimas įsigalioja nuo Naujųjų metų, todėl šis tyrimas turėtų būti atliktas iki 2024 m. gruodžio 31 d. Tyrimas parodo, ar išleidžiamas į aplinką išvalytas vanduo atitinka normas ir neteršia aplinkos. Tokią prievolę nustato Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas. Įsirengusieji rezervuaro tipo individualių nuotekų tvarkymo įrenginius tokio tyrimo neprivalės atlikti, nes šie įrenginiai neišleidžia vandens į aplinką.

Skaityti daugiau...

ppp

 

ppp

2023 m. Tauragnų seniūnija įgyvendino gamtosauginės veiklos projektą „Saugokime kartu. MŪSŲ KRAŠTO ŽINDUOLIAI“. Buvo įrengti du informaciniai-pažintiniai stendai „Tauragnų krašto girių, miškų, laukų ir sodybų žvėrys ir žvėreliai“ poilsiavietėje prie Tauragno ežero, suorganizuota edukacinė paskaita „Lietuvos žinduoliai“, išleistas 2024 metų kalendorius „Tauragnų krašto žvėrys“. Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė, skirta 650 Eur.

ppp

Informuojame, kad 2023 m. lapkričio 16 d. (ketvirtadienį) vyks gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos patikrinimas. Patikrinimo metu nuo 11 val. 52 min. visoje šalies teritorijoje bus įjungiamos sirenos, taip pat gyventojams per Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą į mobiliuosius telefonus bus siunčiami trumpieji pranešimai. Atkreipiame dėmesį, kad šie pranešimai siunčiami visiems mobiliojo ryšio vartotojams, tačiau gali būti priimami tik tais telefonais, kuriuose yra įjungta korinio transliavimo funkcija. Telefonų nustatymo instrukcijos ir daugiau informacijos apie šią sistemą pateikiama tinklalapyje adresu: https://lt72.lt/telefono-nustatymai-aktyvinti-perspejimo-funkcija-telefonuose-kad-gautumete-perspejimo-pranesimus/ 
Patikrinimo metu sirenos kauks 3 minutes. Išgirdus sirenas, gyventojams rekomenduojama įsijungti radiją ar televiziją ir išklausyti skelbiamą informacija ir rekomendacijas – jos bus pateiktos 11.55 val. per Lietuvos radijo ir televizijos programas, taip pat regionines ir vietines radijo programas.
Siekiant įvertinti gyventojų perspėjimo ir informavimo mobiliųjų operatorių tinklais siunčiant pranešimus į telefonus sistemos efektyvumą ir pasiekiamumą, prašome visų gyventojų po patikrinimo užpildyti internetinę apklausą https://survey123.arcgis.com/share/6d150371fde04a09bdbf42522ae8ca03.
ppp

Nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Informaciją parengė: Europos socialinio fondo agentūra
Informuojame, kad nuo 2024 m. keičiasi paramos maisto produktais labiausiai nepasiturintiems asmenims teikimo modelis. Maisto produktų dalijimą pakeis maisto kortelės, į kurias bus pervedami pinigai ir asmenys savarankiškai galės apsipirkti ir išsirinkti maisto produktus tuose prekybos centruose, su kuriais ESFA (Europos socialinio fondo agentūra) pasirašys sutartis. Lankstinukas

ppp

Utenos rajone žemės mokestis apskaičiuotas 12 tūkst. privačios žemės savininkų
Informaciją parengė: Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija.
Panevėžio apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) informuoja, kad privačios žemės savininkai prisijungę, prie Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS), jau gali rasti žemės mokesčio deklaracijas už 2023 m. Didžiąją dalį jų apie mokėtiną sumą informuosime tiesiogiai VMI sistemose nurodytu el. paštu. Nesinaudojantys VMI e. paslaugomis deklaracijų sulauks klasikiniu paštu. Žemės mokestį reikia sumokėti iki lapkričio 15 d.

Skaityti daugiau...

ppp

APIE INFORMACINĘ-EDUKACINĘ PLATFORMĄ „MOBILIZACIJOS MOKYKLA“
Startavo informacinė-edukacinė platforma „Mobilizacijos mokykla“!
Karo Ukrainoje ir kitų geopolitinių iššūkių kontekste visuomenėje atsirado poreikis žinoti daugiau ne tik apie išgyvenamumą, bet ir, iš visuotinės gynybos perspektyvos, suvokti, koks kiekvieno piliečio vaidmuo valstybės gynyboje. Krašto apsaugos ministerija (toliau – KAM) drauge su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM, siekdami sustiprinti Lietuvos gyventojų žinias ir kurti išorės grėsmėms atsparią visuomenę, š. m. spalio 9 d. pristatė informacinę-edukacinę platformą „Mobilizacijos mokykla“, kuri prieinama el. adresu www.MobilizacijosMokykla.lt. „Mobilizacijos mokykla“ – tai kompleksiniai 1 val. trukmės mokymai, kuriuose informacija pateikta paprastai ir aiškiai. Čia galima įgyti žinių apie priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją ir pilietinį pasipriešinimą. Šios trys temos pateikiamos todėl, kad piliečiams reikia žinoti ne tik bazines žinias apie tai, kaip išgyventi karo atveju, bet ir apie tai, kaip funkcionuoja valstybė, ištikus dienai „X“, kokį veiksmą prisiimti gali kiekvienas pilietis. Mokymai yra įgarsinti, vizualizuoti, užduotys pateikiamos lengva žaidybine-kūrybine forma. Pabaigus kursus ir pasitikrinus žinias, sugeneruojamas elektroninis sertifikatas. Kviečiame apsilankyti www.MobilizacijosMokykla.lt ir mobilizuoti savo žinias! Plačiau apie piliečių vaidmenį valstybės gynyboje skaitykite https://pasipriesinimas.kam.lt. 

ppp

NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIOS ŽEMĖS MOKESČIO  LENGVATĄ ŪKININKAI GALĖS GAUTI IR ŠIAIS METAIS
2023 m. spalio 26 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-272 „Dėl Utenos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl žemės mokesčio lengvatos teikimo fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkaujantiems žemės ūkio paskirties žemėje, esančioje Utenos rajone, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeisti nuosavybės teise priklausančios žemės mokesčio lengvatos teikimo ūkininkams reikalavimai.

Skaityti daugiau...

ppp

ppp

2023 m. spalio 13-15 d. karinės pratybos „Plieninis vytis“ Anykščių, Utenos ir Zarasų rajonuose
Informaciją parengė: Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinė
2023 m. spalio 13-15 d. Anykščių, Utenos ir Zarasų rajonuose vyks karinės pratybos „Plieninis vytis“. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinė įspėja gyventojus, kad šviesiu ir tamsiu paros metu ginkluoti kariai judės pėsčiomis arba važiuos civiliniu ir kariniu transportu, naudos imitacinius šaudmenis, sprogstamuosius ir dūminius paketus.

ppp

INFORMUOJAME Informaciją parengė: Lietuvos Energetikos agentūra
2023 m. spalio 5 d. VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) paskelbė gyventojams (namų ūkiams) pirmąjį kvietimą teikti paraiškas neefektyviems ir taršiems katilams keisti.
Tai pirmasis kvietimas Lietuvos gyventojams teikti paraiškas šiai paramai gauti. Valstybė numačiusi per šešerius metus paskirstyti gyventojams daugiau kaip 90 mln. eurų paramos, siekiant suteikti palankias galimybes aktyviai keisti individualiuose namuose veikiančią neefektyvią ir taršią šildymo įrangą į modernią ir efektyvią.
Paraiškas kompensacijai (dotacijai) gauti gali teikti gyventojai (namų ūkiai) nuosavybės teise valdantys nekilnojamo turto objektą – individualų (vienbutį / dvibutį) arba sodo namą, neprijungtą prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos.
Paraišką galima teikti iki 2024 m. balandžio 5 d., užpildant elektroninę formą.

Skaityti daugiau...

ppp

„Samsonas Rally Utena“ 2023 vyks rugsėjo 29 d. – spalio 1 d. Utenos, Anykščių bei Molėtų rajonų keliais. Tai itin gausiai lankomos tarptautinį rangą turinčios automobilių ralio varžybos, kurios pateko tarp geriausių Lietuvos automobilių sporto renginių.
Tauragnų seniūnijoje varžybose vyks rugsėjo 30 dieną, šeštadienį.
Iš anksto dėkojame gyventojams už jų kantrybę bei supratingumą šios didžiausios Utenos regiono rudens šventės metu ir linkime turėti tokį pat puikų laiką, kokį jūsų dėka turės renginio svečiai.
Skelbiame detalesnę informaciją apie uždaromus kelius Tauragnų seniūnijos teritorijoje:
Data: 2023-09-30 (šeštadienis)
Laikas: 13:20–17:50 val.
Kelio atkarpa: Spitrėnai – Vidžiūnai–Vilkablauzdė (2,85 km)
Data: 2023-09-30 (šeštadienis)
Laikas: 13:40–18:10 val.
Kelio atkarpa: Karklinių g. Inkartai–Klykiai (4,19 km)
Saugumo taisyklės:
https://samsonasrally.com/saugumas/ 
Bendras ralio žemėlapis:
https://samsonasrally.com/ralio-zemelapiai/ 
Pristatome oficialią renginio programą:
2023-09-30 (šeštadienis)
13:00 - Oficiali „Samsonas Rally Utena“ atidarymo ceremonija (Didžioji lauko scena prie Utenos kultūros centro)
Nuo 14:20 iki 18:10 – 4 greičio ruožai (greičio ruožai vyks Utenos rajone)
Nuo 19:30 iki 22:15 – 2 naktiniai greičio ruožai Utenos miesto gatvėse
22:00 – AUGUSTĖS koncertas (Didžioji lauko scena prie Utenos kultūros centro)
2023-10-01 (sekmadienis)
Nuo 8:25 iki 19:00 - 8 greičio ruožai (greičio ruožai vyks Utenos, Anykščių ir Molėtų rajonuose)
20:30 – Iškilminga „Samsonas Rally Utena“ apdovanojimų ceremonija (Didžioji lauko scena prie Utenos kultūros centro)
21:30 JOVANI koncertas (Didžioji lauko scena prie Utenos kultūros centro)
Informacija Samsonas Rally Utena

ppp

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big