Free Joomla Templates by iPage Hosting

2022 metais Tauragnų seniūnija įgyvendino gamtosauginės veiklos projektą „Pažinkime ir saugokime. PLĖŠRIEJI PAUKŠČIAI IR PELĖDOS“. Poilsiavietėje prie Tauragno ežero buvo įrengti du informaciniai-pažintiniai stendai: „Mūsų krašto plėšrieji paukščiai“, „Mūsų krašto pelėdos“. Įgyvendinant projektą surengta edukacinė paskaita ,,Lietuvos paukščiai“, skirta Pasaulinei aplinkos apsaugos dienai, išleistas 2023 metų Tauragnų krašto paukščių kalendorius.

Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė, skirta 700 Eur.

 

ppp

 

ppp

2022 m. Tauragnų krašto bendruomenė įgyvendino devynis projektus
Pagal 2022 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles pagal veiklos sritį „Renginių organizavimas“ Žemės ūkio ministerija finansavo projektą „Kraštiečių šventė Tauragnuose“ – 1950,00 Eur. Už šias lėšas išnuomotas pripučiamas kliūčių ruožas ir sumokėta grupei „Belkanto“ už koncertą liepos 3 d. vykusioje Kraštiečių šventėje.
Pagal Kultūrinės veiklos plėtros programos priemonę Kultūrinės veiklos projektų finansavimas Utenos r. savivaldybė skyrė 1000,00 Eur projekto „Tarptautinis džiazo ir teatro festivalis Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump 2021” koofinansavimui. Lėšos skirtos projekto organizavimui (dalyvių maitinimui, nakvynei ir kt.).
Pagal Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir  kokybės gerinimo programą toliau finansuotas projektas „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Tauragnų seniūnijoje”. Gautos lėšos skirtos dviejų darbuotojų atlyginimams (du etatai). Skirta 18 000 eurų.
Projektą „Tauragnų krašto bendruomenės veiklos stiprinimas 2022 m.“ finansavo Utenos rajono savivaldybė  pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr. 04 Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Projektui skirtais 400 eurų buvo padengtos bendruomenės komunalinių paslaugų išlaidos bei apmokėtos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų išlaidos.
Toliau veikė Tauragnų vaikų dienos centras. Skirtos lėšos dienos centro veiklai (priemonėms įsigyti, maisto produktams, išvykoms, komunaliniams mokesčiams, darbuotojų atlyginimams (1,5 etato). Skirta 21 620 Eur. Lėšas skyrė Utenos r. savivaldybė  ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą įgyvendintas projektas „Viešųjų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas Tauragnuose” (1258,72 Eur.).  Už šias lėšas pagaminti ir pastatyti du stalai ir šeši suolai poilsiavietėje prie Labės ežero, įsigytas medinis vaikų žaidimo namelis, įsigyta drobinių maišelių su Tauragnų nuotrauka ir kt.
Pagal Kultūrinės veiklos plėtros programos priemonę Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas Utenos r. savivaldybė skyrė 380 Eur projektui „Etninės kultūros ir vietos tradicijų plėtra Tauragnų bendruomenėje“. Už skirtas lėšas nusipirkta didelė keptuvė, maišelių su Tauragnų logotipu, apmokėta  transporto paslauga kolektyvui iš Salako, suorganizuota Pirmosios pradalgės, Žolinės ir Dagos šventės.
Pagal Utenos rajono savivaldybės programos „Kokybiškos švietimo sistemos kūrimas ir jaunimo užimtumas“ (kodas – 07) 2022-2024 metų strateginio veiklos plano  priemonę Nr. 07.1.2.03 „Mokinių vasaros poilsio organizavimas“ įgyvendintas projektas „Mokinių vasaros poilsio dieninė stovykla Tauragnuose“  Buvo skirta 800 Eur. Stovyklos veiklose dalyvavo per 20 mokyklinio amžiaus vaikų. Jiems buvo organizuotos įvairios veiklos, išvykos, o paskutinę savaitę kartu su dienos centro vaikais keletas iš jų ilsėjosi Šventojoje prie jūros.
Pagal Utenos rajono savivaldybės Kultūrinės veiklos plėtros programos Nr. 08 2022-2024 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. Nr. 08.1.2.05 „Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas“ skirta 580 Eur projektui ,,Bendruomenės gimtadienis ir Vyšnių žydėjimo šventė“. Už šias lėšas įsigyta puodelių su vyšnių sodelio logotipu, nupirkta vyšnaičių, suorganizuota šventė.

ppp

 KVIEČIAME TEIKTI PRAŠYMUS DĖL ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATOS SUTEIKIMO
Informuojame, kad Utenos rajono  ūkininkai, vykdantys žemės ūkio veiklą, gali kreiptis į savivaldybės administraciją dėl nuosavybės teise valdomos žemės ūkio paskirties žemės, esančios Utenos rajone, žemės mokesčio lengvatos (50 proc.) suteikimo už 2022 metus.
Prašymai, ūkininkų patogumui, priimami ir seniūnijose (pagal žemės ūkio valdos centro adresą) ir savivaldybėje - Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje (Utenio a. 4 - 320 kab.) 
Prašymus galima teikti iki gruodžio 1 d.

Skaityti daugiau...

ppp

Patvirtintos pagrindinių kuro rūšių kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti, nustatant šių išlaidų kompensacijų dydį nepasiturintiems gyventojams
Utenos rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į rinkos pokyčius, patvirtino vidutines malkų, medienos briketų, pjuvenų granulių, durpių briketų, akmens anglies, dyzelinio krosnių kuro ir suskystintų dujų balionuose kainas, kurios bus taikomos išimtinai tik būsto šildymo ir karšto vandens išlaidoms skaičiuoti, nustatant šių išlaidų kompensacijų dydį nepasiturintiems gyventojams.

Skaityti daugiau...

ppp

ppp

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba informuoja, kad nuo šiol gauti nemokamas teisines konsultacijas bei teikti dokumentus dėl antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gyventojams bus dar paprasčiau. Gyventojai, pageidaujantys gauti antrinę teisinę pagalbą, prašymus ir kitus dokumentus savarankiškai, nuotoliniu būdu gali teikti per teisinių paslaugų informacinę sistemą – TEISIS prisijungę adresu: www.teisis.lt 

ppp

Aktuali informacija dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų
Artėjant šildymo sezonui, asmenys deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybėje gali kreiptis dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų. Šiemet jos bus skiriamos visam šildymo sezonui, nepriklausomai nuo šildymo būdo: tiek centralizuoto, tiek malkomis, anglimis, dujomis ar kitu kuru.
Kompensacija skiriama už praėjusius 2 mėnesius, todėl pageidaujantys ją gauti nuo spalio mėnesio, prašymą gali pateikti tiek lapkritį, tiek gruodį.

Skaityti daugiau...

ppp

Dėl besitęsiančio lietingo periodo rajone paskelbta ekstremali situacija
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenimis, š. m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais Utenos rajone buvo fiksuojamas besitęsiantis lietingas periodas.
Utenos rajono ūkininkų sąjunga, atsižvelgdama į nepalankių gamtos reiškinių ūkininkams sukeltus sunkumus, kreipėsi į Utenos rajono savivaldybės administraciją su prašymu paskelbti ekstremaliąją situaciją Utenos rajono savivaldybėje. Susidariusi situacija buvo apsvarstyta Utenos rajono savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje ir Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. AĮ-1120 „Dėl ekstremalios situacijos paskelbimo“ paskelbta savivaldybės lygio ekstremali situacija Utenos rajono teritorijoje dėl stichinio meteorologinio reiškinio – ilgo lietingo laikotarpio.

Skaityti daugiau...

ppp

Primename, kad nepasiturintys gyventojai gali gauti subsidiją saulės elektrinių įsirengimui.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) kompensuoja iki 1 247,61 EUR už 1 kW. Tokios sumos gali pakakti, kad įsirengti saulės elektrinę ir išvengti didelių elektros sąskaitų.
Paramos gavėjai: asmenys, kuriems nuo 2021 m. lapkričio mėn. iki 2022 m. balandžio 20 d. (6 mėn. nepertraukiamai) buvo teikiama piniginė socialinė parama (socialinė pašalpa ir (ar) būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijos).
Paramai skirta tik 2 mln. EUR, tad ją gaus pirmieji pasikreipę asmenys.
Daugiau informacijos: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/atsinaujinanciu-energijos-istekliu-saules-panaudojimas-nepasiturinciu-fiziniu-asmenu-elektros-energijos-reikmems-ir-ar-iskastini-kura-naudojanciu-silumos-irenginiu-pakeitimui-2022-06

ppp

Pratęstas kompensacijų už būsto suteikimą ukrainiečiams laikotarpis
Primename, kad gyventojai ir juridiniai asmenys, kurie leido ar planuoja leisti karo pabėgėliams laikinai neatlygintinai apsigyventi turimuose būstuose ar kitose gyvenimui tinkamose patalpose, gali kreiptis dėl kompensacijų skyrimo.
Kompensacija skiriama panaudos davėjui pagal būsto panaudos sutartyje nurodytą apgyvendintų užsieniečių skaičių už antrąjį ar paskesnius būsto pagrindais perdavimo naudotis mėnesius nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. Atkreipiame dėmesį, kad kompensacijos mokėjimo laikotarpis pratęstas nuo 3 iki 6 mėnesių, tačiau negali viršyti būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio.
Suteikus būstą vienam užsiregistravusiam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 eurų suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam, užsiregistravusiam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 eurų suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsiregistravusį užsienietį.
Asmenys, siekdami gauti minėtas kompensacijas arba jas pratęsti, kai jau yra pasibaigęs 3 mėnesių kompensacijos gavimo laikotarpis, kreipiasi į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus (Utenio a. 4, Utena) 116 kabinetą, pateikia prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir kartu su prašymu pateikia sudarytą arba pratęstą būsto panaudos sutartį. Pratęstoje sutartyje turi būti nurodyta: sutarties pratęsimo terminas, sutarties pakeitimo data ir abiejų šalių rekvizitai su parašais. Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 8 389 43597.
Aprašą galite rasti https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/5c940440b4b411ec8d9390588bf2de65

ppp

Gerbiami gyventojai, primename, kad greičiau, patogiau ir paprasčiau prašymus dėl išmokų galite pateikti naudodamiesi internetu.
Naudojimasis sistema yra paprastas, nes prisijungę prie SPIS ir paspaudę „Kontaktinė informacija“ rasite naudotojo instrukcijas ir informaciją kur kreiptis iškilus klausimams pildant prašymus sistemoje. 

Skaityti daugiau...

ppp

Dėl paramos teikimo bičių laikytojams
Informuojame, kad nuo š. m. rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. Utenos rajono savivaldybės Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriuje priimamos paraiškos gauti paramą už papildomą bičių maitinimą.
Paraiškas teikti ir paramą gauti gali bičių laikytojai, kurių laikomos bičių šeimos registruotos Ūkinių gyvūnų registre ir kurie yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre kaip valdos valdytojai arba valdos partneriai. Bičių laikytojams, laikantiems daugiau kaip 150 bičių šeimų, parama neskiriama.
Bičių laikytojas, norėdamas pateikti paraišką, atvykęs į savivaldybės administraciją turi pateikti šiuos dokumentus:
• asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą;
• išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą;
• išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.
Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai).
Bičių laikytojams išlaidos už papildomą bičių maitinimą atlyginamos iš dalies – ne daugiau kaip 5,79 Eur už vieną bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą.
Daugiau informacijos suteiks: Kaimo ir bendruomenių reikalų vyresn. specialistė Indrė Dikinienė, Tel. (8 389) 43538, El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

ppp

ppp

Savitarnos svetainėje – puiki galimybė apmokėti sąskaitas už komunalines paslaugas
Utenos rajono gyventojai, apmokėdami sąskaitas už komunalines paslaugas, jau nuo 2021 metų pabaigos naudojasi UAB „Utenos butų ūkis“ elektroninės savitarnos svetaine – savitarna.utbu.lt. 
Savitarnos svetainė – puiki galimybė gyventojams apmokėti visų komunalinių paslaugų tiekėjų sąskaitas (UAB „Utenos butų ūkis“, UAB „Utenos vandenys“, UAB „Utenos komunalininkas“, UAB „Utenos šilumos tinklai“, UAB „Ignitis“) vienoje vietoje.
Šią klientų elektroninę savitarnos svetainę pasirinkę jau beveik 2000 Utenos rajono gyventojų. Uteniškiai savitarnoje ne tik apmoka sąskaitas – jie gali peržiūrėti UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitas ir prisiskirtų tiekėjų mokėtinas sumas, pasirinkti sąskaitų gavimo būdą (registruojantis), matyti sukauptas savo namo kaupiamąsias lėšas, bendrus dokumentus, techninę statinio informaciją.
Prisijungimas prie svetainės nesudėtingas. Pirmą kartą jungiantis reikia įvesti pirminį prisijungimo vardą ir slaptažodį, kurie yra pateikiami UAB „Utenos butų ūkis“ sąskaitoje. Suvedę duomenis gyventojai el. paštu gauna laišką su patvirtinimo nuoroda.
Detali registracijos bei prisijungimo instrukcija pateikta savitarnoje https://savitarna.utbu.lt 
UAB „Utenos butų ūkis“ informuoja, kad nepavykus prisijungti ar kilus papildomiems klausimams galima skambinti telefonu (8 389) 62206 arba parašyti el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Kviečiame Utenos rajono gyventojus naudotis patogiomis klientų elektroninės savitarnos svetainės paslaugomis!

ppp

Seną buitinę techniką nemokamai išveža iš bet kurios Lietuvos vietos
„Man rūpi rytojus“
komanda atvyksta paimti seną šaldytuvą, viryklę ar kitą gyventojams nebereikalingą buitinę techniką į bet kurį Lietuvos kampelį ir gali nusinešti iš bet kurio daugiabučio aukšto. Nemokamą išvežimą galima registruoti telefonu 8 600 90 030 arba internetu: https://manrupirytojus.lt/buitines-technikos-isvezimas/
Iš gyventojų surinkta nebereikalinga buitinė technika ir elektronikos prietaisai pirmiausiai testuojami. Tinkamus bandoma prikelti naujam gyvenimui ir padovanoti tiems, kam jų reikia labiausiai.
Jeigu senos elektronikos ir technikos suremontuoti nepavyksta, tada įrenginiai perdirbami, kad vertingas medžiagas būtų galima panaudoti dar kartą. Elektronikos prietaisams pagaminti reikia daug įvairių žaliavų: metalų, plastmasės, gumos, stiklo, puslaidininkių, tepalų, dujų, taip pat aukštos vertės medžiagų – aukso, sidabro, vario ar platinos, o beveik visas šias medžiagas galima panaudoti pakartotinai.
Primename, kad senos buitinės technikos, elektros ir elektronikos prietaisų ar baterijų, akumuliatorių jokiu būdu negalima išmesti į buitinių atliekų konteinerį ar bet kur palikti, nes netinkamai ardomos ir irdamos tokios atliekos į aplinką išskiria žmogui ir gamtai ypač kenksmingų medžiagų: sunkiųjų metalų, plastikų, ozono sluoksnį ardančių dujų (freonų), nervų sistemą ir smegenis pažeisti galinčių švino ir kadmio.
Per daugelį metų Lietuvoje išvystyta sistema yra pritaikyta ir patogi – mūsų šalyje yra tūkstančiai vietų, kur galima priduoti senus elektronikos gaminius, o už teigiamą rinkos vertę turinčias atliekas dar ir yra sumokama.
Surasti artimiausią nebereikalingos elektronikos, buitinės technikos priėmimo punktą ar kreiptis dėl nemokamo atliekų išvežimo galima projekto „Man rūpi rytojus“ internetinėje svetainėje www.manrupirytojus.lt. Nemokamą buitinės technikos išvežimą visoje Lietuvoje galima registruoti ir telefonu 8 600 900 30.
„Man rūpi rytojus“ yra Gamintojų ir importuotojų asociacijos ir VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ organizuojamos elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo sistemos dalis.

ppp

Utenos rajono savivaldybės šeimos komisija kviečia dalyvauti fotografijos konkurse „Mano šeimos švenčių tradicijos“
Rugpjūčio mėnesio pabaigoje švęsimo Utenos miesto šventę.  Miesto šventė kasmet gražėja, kuriamos šventinės tradicijos. Viena iš jų – šeimos diena šventinėje programoje. Savo šeimos švenčių tradicijas kuriate ir kiekvienas iš Jūsų. Utenos rajono savivaldybės šeimos komisija kviečia šeimas dalyvauti fotografijos konkurse „Mano šeimos švenčių tradicijos“. Nuotraukas su užfiksuotomis šeimos švenčių akimirkomis prašome siųsti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki šių metų rugpjūčio 5 dienos. Telefonas pasiteiravimui – 8 607 92 006. Šeimos komisijos suburta ekspertų komisija išrinks meniškiausias ir labiausiai šeimos šventės tradicijas  atspindinčias nuotraukas. Viena šeima gali atsiųsti iki 5 nuotraukų. Būtina nurodyti nuotraukos autorių – šeimos nario vardą ir pavardę arba šeimą, pvz „Antanaičių šeima, Užpaliai“, parašyti nuotraukos pavadinimą ir nurodyti,  kokios šventės šeimoje akimirka yra užfiksuota.
Atrinktos nuotraukos bus eksponuojamos Utenos miesto šventės metu viešosiose erdvėse. Iš nuotraukų sukurtas videoreportažas bus patalpintas Utenos rajono savivaldybės facebook`o paskyroje. Visi konkurso dalyviai ir gražiausių nuotraukų autoriai bus apdovanoti miesto šventės metu - 2022 m. rugpjūčio 24 d. Vieta ir laikas bus nurodyti miesto šventės programoje. Asmenys, atsiuntę šeimos nuotraukas konkursui, sutinka, kad jos būtų publikuojamos viešojoje erdvėje. Dėkojame, kad pasidalinsite savo šeimos švenčių akimirkomis.

ppp

ppp

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. (penktadienio) keičiasi priemiesčio reguliaraus susisiekimo maršruto Utena–Tauragnai tvarkaraštis

 

ppp

Patvirtintas 2022 m. pirmasis etapas paraiškų, parengtų pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, finansavimo sąrašas

ppp

Kas naujo socialinės apsaugos ir darbo srityje. Skaityti...

ppp

Baigėsi 2022 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynės. Finalinės šventės metu buvo išaiškinti nugalėtojai krepšinio virvės traukimo ir seniūnų varžybų nugalėtojai. 
Moterų krepšinio varžybose nugalėjo Tauragnų krepšininkės Jurgita Anuškevičienė, Arūnė Anskaitienė, Jūratė Šinkūnienė.
Veteranų varžybose atkaklią kovą laimėjo Kuktiškių veteranai, kurios garbę gynė ir buvęs krepšinio profesionalas Žydrūnas Urbonas. Nugalėtojais tapo Albertas Jonas Bareišis, Žydrūnas Urbonas, Žydrūnas Bražionis, Arūnas Stepanauskas. Antri buvo Utenos ir treti Vyžuonų krepšininkai.
Vyrų varžybose treti metai iš eilės nugalėjo Saldutiškio krepšininkai (Remigijus Guiga, Žilvinas Varna, Laurynas Rudis), antri buvo Užpalių ir treti Utenos seniūnijos atstovai.
Virvės traukimo varžybose nenugalimi buvo leliūniškiai, kurių garbę gynė Mantas Narbutas, Vytautas Narbutas, Andrius Girčys, Mindaugas Ramančiukas, Gintautas Savičenko, Vytautas Morozovas, Giedrius Sinica, Andrius Norvila. Antri virvės traukimo varžybose buvo Daugailių ir treti Tauragnų seniūnijos atstovai.
Seniūnių varžybose nugalėjo Vyžuonų seniūnė Jolita Bučelienė, antra Daugailių seniūnė Giedrė Eimutienė.
Vyrų seniūnų varžybose nugalėjo Utenos seniūnas Saulius Gaižauskas, antras buvo Kuktiškių seniūnas Aistis Kukutis ir trečias Tauragnų seniūnas Alvydas Danauskas.
Susumavus visus 2022 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių kompleksinės įskaitos taškus „B“ grupėje nugalėjo Saldutiškio atstovai (seniūnas Bronius Šliogeris, sporto organizatorė Reda Šliogerienė), antri buvo Tauragnų (seniūnas Alvydas Danauskas, sporto organizatorė Jūratė Šinkūnienė) ir treti Kuktiškių seniūnijos atstovai (seniūnas Aistis Kukutis, sporto organizatorius Arūnas Pekštenis).
„A“ grupėje eilę metų nenugalimi buvo Leliūnų seniūnija (seniūnas Renaldas Būga, sporto organizatorius Vytautas Kirka). Vienodai surinkus taškų aukštesnė vieta pagal iškovotas prizines vietas atiteko Utenos seniūnijai (seniūnas Saulius Gaižauskas, sporto organizatorius Jonas Vilkas) ir treti liko Užpalių seniūnija(seniūnas Eugenijus Keraminas, sporto organizatorius Remigijus Maniušis).
Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti Utenos rajono savivaldybės taurėmis, diplomais, medaliais ir asmeniniais prizais.
Seniūnijų suvestinė lentelė

Utenos daugiafunkcio sporto centro informacija

 

ppp

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

ppp

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje 2022 m. tvarka

ppp

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
Primename, kad nuo balandžio 1 d. prasidėjo prašymų dėl kompensacijų už apgyvendintus ukrainiečius priėmimas.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymas.
2. Panaudos sutartis.
3. Įgaliojimas, jei prašymą teikia įgaliotas asmuo.
4. Panaudos davėjo, panaudos gavėjų asmens dokumentų  teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta kopija (jei prašymas teikiamas el. paštu, paštu).
Prašymai gali būti teikiami asmeniškai atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus (Utenio a. 4, Utena) 116 kabinete, atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.
Panaudos davėjui skiriama 150 Eur kompensacijos suma per mėnesį už vieną apgyvendintą būste asmenį ir po 50 Eur už kiekvieną paskesnį asmenį, apgyvendintą tame pačiame būste. Kompensacijos dydis už būsto suteikimą panaudos pagrindais ukrainiečiams priklauso nuo to, kiek patalpose apsigyveno asmenų. Pirmą mėnesį nuo karo pabėgusius ukrainiečius gyventojai ir verslo subjektai priima neatlygintinai, o kompensacija būstų ir kitų tinkamų gyventi patalpų savininkams mokama nuo antro mėnesio, bet ne ilgiau kaip už 3 mėnesius ir neviršijant būsto panaudos sutarties galiojimo laikotarpio. Kompensacijos mokamos už praėjusį mėnesį.
Papildoma informacija teikiama tel. Nr. 8 389 43 597. Aprašą galite rasti https://www.teisesakturegistras.lt/portal/lt/legalAct/5c940440b4b411ec8d9390588bf2de65
Prašymo forma... Panaudos sutartis...

ppp

PRIMENAME. Iki 2022 m. gegužės 1 d. katės, šunys ir šeškai privalo būti suženklinti mikroschemomis ir registruoti Gyvūnų augintinių registre.
Atkreipiame dėmesį, kad socialinės pašalpos gavėjams ir gyvūnų globėjams iki 2022 m. gegužės 1 d. iš valstybės biudžeto yra kompensuojamos gyvūnų augintinių, atvestų iki 2021 m. gegužės 1 d., ženklinimo ir registravimo išlaidos. Kompensacijos suma už vieno gyvūno augintinio paženklinimą ir registravimą negali viršyti 15 eurų ir kompensuojama ne daugiau kaip už tris gyvūnus.
Kilus klausimams skambinti tel. Nr. 8 (389) 43534.

ppp

Utenos rajono gyventojai kviečiami teikti paraiškas dėl individualių nuotekų valymo įrenginių arba nuotekų išsėmimo rezervuarų įsirengimo
Utenos rajono savivaldybės administracija kviečia Utenos rajono gyventojus (fizinius asmenis), planuojančius 2022 metais įsirengti individualius nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus teikti paraiškas daliniam finansavimui gauti. Paraiškas gali teikti gyvenamosios paskirties pastatų savininkai, deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajono savivaldybės teritorijoje ir planuojantys einamaisiais metais įsirengti individualius buityje susidarančių nuotekų valymo įrenginius arba nuotekų išsėmimo rezervuarus tose vietovėse, kuriose nėra ir ateinančius du metus neplanuojama įrengti nuotekų tvarkymo infrastruktūros. Atkreipiame dėmesį, kad Vaikutėnų ir Pakalnių kaimų, Daugailių, Kuktiškių ir Leliūnų miestelių gyventojai paraiškas gali teikti iki 2022 metų gegužės 6 dienos, vadovaudamiesi anksčiau teiktu kvietimu https://www.utena.lt/index.php/lt/kvietimai-teikti-paraiskas/3216-vaikutenu-ir-pakalniu-kaimu-bei-daugailiu-kuktiskiu-ir-leliunu-miesteliu-gyventojai-kvieciami-teikti-paraiskas-del-individualiu-nuoteku-valymo-irenginiu-arba-nuoteku-issemimo-rezervuaru-isirengimo.  

Skaityti daugiau...

ppp

ppp

Vietinio (priemiesčio) reguliaraus susisiekimo maršrutų tvarkaraščio pakeitimai (įsigalioja 2022 m. balandžio 20 d.)

ppp

INFORMACIJA APIE PAVOJINGŲ MEDŽIŲ KIRTIMĄ ELEKTROS TINKLŲ APSAUGOS ZONOSE
AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė), siekdama tinkamai įgyvendinti pasikeitusių teisės aktų nuostatas, teikia informaciją dėl pavojingų medžių, esančių elektros tinklų apsaugos zonoje, kirtimo.
Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2021 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. D1-309 aktuali redakcija), 4.5 ir 4.6 papunkčiuose numatyti atvejai, kai leidimai kirsti mišką ESO neprivalomi šiais atvejais:
1) elektros oro linijų apsaugos zonoje pavojų keliantiems medžiams ar kitiems medžiams, kurie virsdami gali sutrikdyti inžinerinės infrastruktūros veiklą, kirsti, suderinus su privataus miško savininku ar valstybinio miško valdytoju Elektros tinklų apsaugos taisyklėse nustatyta tvarka;
2) ne daugiau kaip 10 metrų atstumu už Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytų elektros oro linijų apsaugos zonos ribų pavojų keliantiems medžiams kirsti.

Skaityti daugiau...

ppp

Informacija planuojantiems deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus 2022 metais
Informuojame, kad 2022 m. kovo 3 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-150 buvo pakeistos Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklės.
Paramos paraiškas bus galima teikti nuo 2022 m. balandžio 19 d. iki birželio 14 d., o pavėluotai – iki liepos 8 d. (už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc.).

Skaityti daugiau...

ppp

Informuojame, kad pasitikrinti deklaruotos gyvenamosios vietos adresą galima tinklapyje: https://www.registrucentras.lt/tikrinti-adresa

ppp

INFORMACIJA
Utenos rajono savivaldybės administracija primena, kad siekiant apsaugoti gyventojus nuo radioaktyviojo jodo žalingo poveikio skydliaukei branduolinės ar radiologinės avarijos atveju Astravo atominėje elektrinėje (Baltarusija), Utenos rajono gyventojams toliau dalinamos kalio jodido (toliau- KI) tabletes.
Pažymime, kad gyventojams, kurie gavo KI tabletes, naujai KI tabletės nebus išduodamos.

Skaityti daugiau...

Dėl karinių pratybų organizavimo
Informuojame, kad 2022 m. vasario 25 - kovo 4 d. Ignalinos, Molėtų, Utenos ir Švenčionių rajonuose vyks Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chadkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ (BPŽ) tarptautinės pratybos „Stiprus grifonas 2022“, kuriuose dalyvaus apie 500 karių iš 4 NATO valstybių.
Pratybų laikotarpiu Lietuvos kariuomenės kariai judės nurodytų savivaldybių teritorijose. Kariai bus su ginklais. Garsiniai šaudmenys ir pirotechnika  nebus naudojama. Transporto priemonės judės tik keliais. 
BPŽ vadas plk. Nerijus Stankevičius

Kreipimasis į Utenos rajono gyventojus
Putino Rusijai užpuolus Ukrainą, milijonai šalies gyventojų atsidūrė didžiuliame pavojuje. Karas gena Ukrainos žmones iš namų. Negalime likti abejingi jų kančioms ir ašaroms. Todėl kreipiamės į Utenos rajono gyventojus ir kviečiame visais įmanomais būdais padėti savo broliams ukrainiečiams. Pirmiausia, ką mes galime padaryti, – geranoriškai, laisva valia priimti į savo namus nuo karo bėgančius Ukrainos žmones.
Prašome gyventojų, taip pat verslo atstovų, turinčių galimybę savo namuose ar įmonėms priklausančiose patalpose apgyvendinti ukrainiečių šeimas, informuoti apie tai Utenos rajono savivaldybę. Rašykite el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., skambinkite tel. nr. 8 614 29313, 8 389 43542 (Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Brazauskas).
Bus sudaromas karo pabėgėlius priimančiųjų sąrašas ir esant poreikiui kreipiamasi dėl ukrainiečių apgyvendinimo.
Tikimės geranoriško visų uteniškių ir verslo atstovų nusiteikimo ir supratimo, kad tik vieningi ir susitelkę, padėdami nelaimės ištiktiems ukrainiečiams, galėsime duoti atkirtį agresoriui.
Parodykime, kad esam verti vadintis svetingais ir drąsiais aukštaičiais.

Kviečiame padėti Ukrainai
Paramos grupė Ukrainai „Blue / Yellow“  - parama Ukrainos gynybai. AUKOTI 
Mūsų širdys ir rankos - Ukrainai! Parama pabėgėliams ir humanitarinei pagalbai. AUKOTI
Nacionalinis savanorių pagalbos koordinavimo centras „Stiprūs kartu“! Padėkime į Lietuvą atvykstantiems karo pabėgėliams. Jei turite laisvą butą, namą ar kambarį - užpildykite anketą ir suteikite būstą nuo karo siaubo bėgantiems ukrainiečiams.
Registracija į VIENYBĖS PAJĖGAS Lietuvos Raudonajame Kryžiuje, Lietuvos Raudonasis Kryžius kviečia į VIENYBĖS PAJĖGAS prisijungti savanorius, kurie yra pasiruošę reaguoti į Ukrainoje vykstančią krizę.
Savanorių registracija  Pagalba ukrainiečiams. Lietuvos Caritas 
VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyva" savanorystė priglaudžiant gyvūnus. REGISTRACIJA
„Maisto bankas“. REGISTRACIJA
Maltos Ordino Pagalbos Tarnyba. REGISTRACIJA 
Prašome Utenos rajono gyventojų, taip pat verslo atstovų, turinčių galimybę savo namuose ar įmonėms priklausančiose patalpose apgyvendinti ukrainiečių šeimas, informuoti apie tai Utenos rajono savivaldybę. Rašykite el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., skambinkite tel. 8 614 29313, 8 389 43542 (Viešosios tvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas Mindaugas Brazauskas).

Informacija gyventojams
Informuojame, jog nuo 2022 m. kovo 1 dienos Utenos Vakcinacijos centras, esantis Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre (PSPC), yra uždaromas. Pasiskiepyti nuo COVID-19 infekcijos gyventojai galės Utenos PSPC skiepų kabinete.
Registruotis vakcinai, kaip ir anksčiau, galima internetu 1808.lt arba telefonu 1808, taip pat atvykus Utenos PSPC registratūroje darbo dienomis arba telefonu 8 608 94123 nuo 8 iki 15 valandos.
Pasiskiepyti galima ir kitose Utenos rajone veikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose:
• InMedica klinikoje, adresu J. Basanavičiaus g. 54, Utena, registracija internetu 1808.lt, telefonu 1808 arba klinikos registratūros tel. (8 389) 61 535.
• Šeimos klinikoje „Hiperika“, adresu Aukštakalnio g. 5, Utenoje, registracija internetu 1808.lt, telefonu 1808 arba klinikos registratūros tel. 8 389 72254.
Atvykstant prašome turėti asmens dokumentą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atnaujino „Kas man priklauso?“ internetinę svetainę – https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-parama-kas-man-priklauso, kurioje gyventojai gali rasti naujausią informaciją apie socialinę paramą ir socialines paslaugas skirtingais gyvenimo atvejais.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big