Free Joomla Templates by iPage Hosting

2016 tinklinis

2016 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynėse geriausius išsiaiškino tinklininkai. Moterų varžybose I vietą laimėjo tauragniškės Rūta Kovalskytė, Gabija Mikulėnaitė, Ieva Gineitytė ir Ugnė Ručinskaitė. Sveikiname!

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Balandžio 2 d. Tauragnų kultūros namuose vyko Antano Žilėno knygos "Kelias" pristatymas. Knyga skirta kunigo Juozo Breivos 125-osioms gimimo metinėms. Popietėje dalyvavo knygos autorius Antanas Žilėnas, Kirdeikių bibliotekos vyr. bibliotekininkė Loreta Cigelskienė, viešnios, Bronislava Rukšėnienė iš Paukojės kaimo Ignalinos raj. ir Aldona Uogintienė iš Kulinių kaimo Ignalinos raj. pasidalino prisiminimais apie kunigą Juozą Breivą. Susirinkusiems kankliavo ir liaudiškas dainas dainavo kraštietis Rimantas Klimas. Tauragniškė Valda Žebelienė skaitė ištraukas iš knygos "Kelias". Veikė paroda "Juozui Breivai - 125". Tekstas Nijolės Šuminienės. Nuotraukos - Dainiaus Atkočiūno ir Gražinos Grašienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 22 d. miestelio centre papuoštas Velykų medis. Ant jo pakabinta 1000 margučių. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

2016 metų Utenos rajono seniūnijų sporto žaidynių šachmatų rungtyje mūsų šachmatininkų komanda (Žymantas Trimonis, Adelita Tilvitytė, Vidmantas Pimpė) iškovojo III vietą. Sveikiname!

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Kovo 11 d. susirinkusieji į Tauragnų kultūros namus minėjo dvi svarbias datas – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną ir kraštietės dr. Eugenijos Šimkūnaitės 96-ąsias gimimo metines. Šventėje su tauragniškiais tradiciškai dalyvavo ir garbūs svečiai iš Vilniaus: E. Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas prof. Romas Pakalnis, pirmininkė Birutė Karnickienė, etnologė Gražina Kadžytė, botanikė Živilė Lazdauskaitė, Juozas Karnickas. Iš Utenos atvyko kraštotyros muziejaus direktorė Lilija Jovarienė, daktarė Marija Savickienė. Su švente sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, svečiai iš Vilniaus.
Tauragniškiai mokinukai gražiai pristatė E. Šimkūnaitės horoskopus pagal žvėrelius. Puikų koncertą susirinkusiems padovanojo mišrus kraštiečių choras „Indraja", vadovaujamas Dainos Abariūtės-Lazauskienės. Chorui dirigavo ir maestro Lionginas Abarius.
Renginį vedė muziejininkė Gražina Grašienė. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno ir Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Vasario 25 d. ir kovo 1 d. Tauragnų bibliotekoje vyko robotikos užsiėmimai. Juose dalyvavo Tauragnų mokyklėlės pradinukai. Mokymus vedė Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos vyr. bibliografė Vaida Kunčinienė. Jai talkino bibliotekos savanorė iš Prancūzijos Anael Cloares. Vaikai pirmojo užsiėmimo metu konstravo robotukus, o sekančiame užsiėmime juos programavo. Projekto tikslas – ugdyti vaikų bendravimą, darbą grupėse, skatinti mąstymą.
Tekstas ir nuotraukos Nijolės Šuminienės. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Pasitikdami Vasario 16-ąją tauragniškiai dalyvavo tradicinėje akcijoje „Gražiausios spalvos trys" ir šiais metais vėliavos spalvomis puošė gatvėje augantį medį. Į bendruomenės skelbtą akciją atsiliepė septynių gatvių gyventojai: Ateities (koordinatorė Inga Šinkūnienė), Lauko (koordinatorė Kristina Levčenkienė), Medžiotojų (Laima Danauskienė), A. Musteikio (Sallija Deveikienė), Nacionalinio parko (Bronė Juknevičienė), Smėlio (Aldona Budreikienė), Stučių (Jūratė Šinkūnienė). Gražiai vėliavos spalvomis savo kiemuose augančius medžius papuošė ir Julija Deveikienė bei Genė Mačiulevičienė.
Vasario 15 d. tauragniškiai ir svečiai rinkosi į kultūros namų salę, kur vyko Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Susirinkusius sveikino seniūnas Alvydas Danauskas, Seimo narė Milda Petrauskienė, Utenos r. savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas. Skambėjo dainos ir mažųjų tauragniškių posmai Lietuvai. Saldžiomis dovanomis buvo apdovanotos gatvės, sukūrusios trispalvį gatvės medį.
Po oficialiosios dalies puikiu koncertu visus pradžiugino ansamblis „el Fuego".
Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Lolitos Kaminskienės. Žiūrėti nuotraukas...  Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Vasario 9 dieną Tauragnuose vyko Užgavėnių šventė. Nuotraukos Alvydo Danausko. Žiūrėti nuotraukas...
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės. Žiūrėti... Nuotraukos Jurgitos Baleišytės. Žiūrėti... Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Sausio 22 d. paminėta Pasaulinė Sniego diena. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

 9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Sausio 13 d. vyko Laisvės gynėjų dienos 25-mečio minėjimas. Susirinkusieji žiūrėjo dokumentinį filmą „Lietuvos kronika. Sausio 13-osios įvykiai", uždegė Atminimo laužą (miestelio centre, prie paminklo). Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Gruodžio 26 d. Tauragnų kultūros namuose vyko Kalėdinė vakaronė. Renginyje dalyvavo Utenos r. savivaldybės tarybos narys Darius Šinkūnas. Jis visiems susirinkusiems padovanojo 2016 m. Tauragnų krašto kalendorių. Nuotraukos Danguolės Grabauskienės, Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

knygaGruodžio 19 dieną Tauragnų kultūros namuose buvo pristatyta knyga „Rytų Aukštaitijos etnografinių kaimų slėpiniai". Leidinys parengtas įgyvendinant Šv. Kazimiero ordino Utenos apskrities komtūrijos projektą „Rytų Aukštaitijos regiono Utenos krašto etnografiniai kaimai. II etapas". Leidinio sudarytoja – Zita Mackevičienė. Atsiminimus apie etnografinius kaimus užrašė Danguolė Grabauskienė, Bronė Juknevičienė, Nijolė Šuminienė. Knygą išleido UAB „V3 studija"
Į knygos pristatymą atvyko Šv. Kazimiero ordino kanclerė Virginija Apanavičienė su ordino narėmis, leidyklos „V3 studija" direktorius Vidmantas Valentas, leidybos ir IT projektų vadovė Jūreta Valentienė, dizaineris Valentinas Kiauleikis, Utenos kultūros centro direktorė Asta Motuzienė, pavaduotoja Regina Katinaitė-Lumpickienė, atsiminimų pateikėjai, jų giminės, laikraščio „Utenos diena" redaktorius Vytautas Ridikas. Susirinko gausus tauragniškių būrys.
Koncertavo Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" folkloro ansamblis „Kupolytė" (vadovė Elena Kiškienė) ir UKC Tauragnų skyriaus folkloro ansamblis (muzikos vadovė Vilma Valienė).
Renginį vedė Utenos r. savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistė, Šv. Kazimiero ordino vicekanclerė Zita Mackevičienė. Tekstas Danguolės Grabauskienės. Nuotraukos Žymanto Trimonio. Žiūrėti nuotraukas...

9873684 set of horizontal seamless wavy borders

Daugiau straipsnių...

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big