Free Joomla Templates by iPage Hosting

Kompensacijos už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
Asmuo, siekdamas gauti kompensaciją, kreipiasi į Utenos rajono savivaldybės administraciją, pateikdamas prašymą ir su užsieniečiais sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodytas panaudos gavėjas (-ai) (vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas (-ai) arba interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodas (ILTU kodas) ir gimimo data, jei asmens kodo panaudos gavėjas neturi).

 

KAI Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ KREIPIASI FIZINIS ASMUO, PRAŠYME NURODOMI ŠIE ASMENS DUOMENYS:
· vardas ir pavardė;
· asmens kodas (jeigu jo neturi, nurodoma gimimo data);
· deklaruotos gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybė, jei asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravusių asmenų apskaitą, arba faktinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje adresas;
· telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
· mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.
KAI Į SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ KREIPIASI JURIDINIS ASMUO, PRAŠYME NURODOMI ŠIE JURIDINIO ASMENS DUOMENYS:
· pavadinimas;
· juridinio asmens kodas;
· buveinės adresas;
· juridinio asmens vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gimimo data;
· telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas;
· mokėjimo sąskaitos kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje numeris.
DOKUMENTŲ PATEIKIMAS:
· Jeigu prašymas ir dokumentai teikiami per atstovą arba siunčiami pašto siunta, elektroniniu paštu arba per kurjerį, prie prašymo turi būti pridedamos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito subjekto, turinčio teisę, vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, liudyti dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą, įskaitant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
· Jeigu prašymas ir dokumentai siunčiami elektroniniu paštu, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus, o prašymą ir dokumentus teikiančio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija neteikiama.
Informacija teikiama tel. Nr. 8626 26018. Prašymai priimami Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriuje (Utenio a. 4, Utena) 121 kabinete. Prašymai gali būti teikiami elektroniniu paštu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba siunčiami pašto siunta arba per kurjerį.

ppp

Svarbu žemės ūkio valdų duomenis atnaujinti laiku
Informuojame, kad žemės ūkio valdų valdytojai ir pareiškėjai, deklaruojantys žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, privalo kiekvienais kalendoriniais metais atnaujinti valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valdos duomenys turi būti atnaujinti ne mažiau kaip vieną kartą per metus, iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

Siekiant užtikrinti sklandų žemės ūkio naudmenų deklaravimo procesą seniūnijose bei išvengti  klaidų ir netikslumų žemės ūkio naudmenų deklaravimo metu,  raginame pareiškėjus žemės ūkio valdų duomenis atnaujinti dar iki deklaravimo pradžios (numatoma 2022 m. deklaravimo pradžia – balandžio 19 d.). Tai padaryti ypač svarbu didesnius plotus deklaruojantiems ūkininkams ir asmenims, kurie žemės sklypus valdo nuomos / panaudos pagrindais ir / ar bendrosios dalinės nuosavybės teise ir / ar  yra sudarę ilgalaikes valstybinės žemės nuomos sutartis.
Atkreipiame dėmesį, kad nuo šių metų, siekiant valdų valdytojams, ūkininkams ir registro tvarkytojams sumažinti administracinę naštą, suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės plotų duomenys į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalą (VURAP) bus sukeliami automatiškai, gavus šiuos duomenis iš Nacionalinės žemės tarnybos (toliau – NŽT). Duomenų iš NŽT gavimo periodiškumas numatytas 4 kartus metuose – einamųjų metų balandžio 1 d., gegužės 1 d., birželio 1 d. ir rugpjūčio 8 d. Taigi, pareiškėjams, kuriems suteikta teisė laikinai naudotis valstybinės žemės plotais, atvykus į seniūniją atnaujinti valdos ir / ar ūkio duomenų,  nebereikės su savimi turėti NŽT išduotų leidimų (popierine forma).
Žemės ūkio valdų bei ūkininkų ūkių duomenis atnaujinti galima šiais būdais:
• atvykus į seniūniją (pagal žemės ūkio valdos centro adresą);
• VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui pateikus laisvos formos prašymą nurodant, kurie valdos duomenys turi būti patikslinti;
• savarankiškai prisijungus prie Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro portalo per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt
• atvykus į Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyrių (320 kab., Utenio a. 4, Utena).

 

 

 

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big