Free Joomla Templates by iPage Hosting

Nacionalinė mokėjimo agentūra š. m. sausio 24 d. – vasario 21 d. kviečia bitininkus teikti paraiškas paramai gauti pagal Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programą.
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 m. programą sudaro šios priemonės:
• „Techninė pagalba bitininkams ir jų grupėms“;
• „Kova su avilių kenkėjais ir bičių ligomis, ypač varoatoze“;
• „Bičių avilių transportavimo į ganyklas racionalizavimas“;
• „Medaus ir bičių produktų fizinių ir cheminių savybių analizė, siekiant nustatyti jų kokybines savybes“;
• „Bičių šeimų atnaujinimas“;
• „Bitininkystei ir bitininkystės produktams skirtos taikomųjų mokslinių tyrimų programos“;
• „Rinkos stebėsena“;
• „Bitininkystės produktų kokybės gerinimas, siekiant didinti jų vertę rinkoje“.
Paramos gali kreiptis bičių laikytojai, bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai, mokslo ir studijų institucijos.
Lėšos paramai skiriamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal patvirtintą Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos finansavimo planą.
Atkreipiame dėmesį, kad 2022 m. sausio 19 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-21 „Dėl Žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ buvo pakeista paramos paraiškų priėmimo tvarka. Nuo šiol paraiškos kartu su reikalaujamais dokumentais (ar jų kopijomis) turi būti teikiamos pasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu ir siunčiamos el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. (kitais būdais pateiktos paraiškos nebus priimamos).
Paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020–2022 metų programos įgyvendinimo taisykles galima rasti čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ca437e65204311eaadfcfdb735b57421/asr?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=81922308-c965-4fdc-bc9e-16bf9b9f167b

MAŽIAU TARŠIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO SKATINIMAS NEPASITURINTIEMS ASMENIMS
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) nuo 2022 sausio 7 d. priima paraiškas pagal 2021 m. Klimato kaitos programos priemonę „Mažiau taršių judumo priemonių įsigijimo skatinimas nepasiturintiems fiziniams asmenims“ iš mažas pajamas gaunančių gyventojų, norinčių gauti kompensacinę išmoką įsigijus mažiau taršų automobilį ir išregistravus sunaikintą seną automobilį.
Priemonei iš Klimato kaitos programos skirta 1 mln. eurų. Paraiškas gyventojai gali teikti iki 2022 m. rugsėjo 1 d. per APVA informacinę sistemą APVIS. Anksčiau pasibaigus Priemonei skirtoms lėšoms, kvietimas bus stabdomas ir paraiškos nebus priimamos.
Finansavimas teikiamas nepasiturintiems gyventojams, kuriems įstatymo nustatyta tvarka 6 mėnesius nepertraukiamai iki metinės sąmatos patvirtinimo dienos, t. y. iki 2021 m. gruodžio 1 d., buvo teikiama valstybės piniginė socialinė parama. Nepasiturinčio gyventojo statusą APVA tikrina Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).
Primename, kad prašymas kompensacinei išmokai gauti teikiamas, kai mažiau taršus automobilis yra užregistruotas pareiškėjo vardu, o senas automobilis yra utilizuotas ir išregistruotas. Veiksmų eiliškumas nėra svarbus. Kompensacinės išmokos maksimalus dydis vienam pareiškėjui yra 2 000 Eur. Kompensacinės išmokos suma apskaičiuojama pagal patirtas faktines išlaidas, neviršijant nustatytos kompensacinės išmokos maksimalios sumos.
Detali informacija ir sąlygos kompensacinei išmokai gauti nurodytos tinklalapyje: https://apvis.apva.lt/paskelbti_kvietimai/maziau-tarsiu-judumo-priemoniu-isigijimo-skatinimas-nepasiturintiems-fiziniams-asmenims.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big