Free Joomla Templates by iPage Hosting

Utenos rajono savivaldybės administracijos archyvo veikla
Utenos rajono savivaldybės administracijos archyvas, įgyvendindamas valstybinę funkciją, priima saugoti likviduotų juridinių asmenų, kurių buveinė buvo Utenos rajone, dokumentus. Archyvas valstybės institucijoms ir gyventojams išduoda pažymas dėl darbo stažo, darbo užmokesčio, dirbtų darbo dienų, teikia juridinių asmenų protokolų išrašų kopijas, perdavimo–priėmimo aktus dėl pastatų ir transporto, sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais. Archyve kaupiama ir saugoma Utenos rajone registruotų likviduotų įmonių ir organizacijų, valstybės ir vietos savivaldos institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų trumpo ir ilgo saugojimo bylos, dokumentai personalo valdymo kausimais.
Saugomų dokumentų pagrindu išduodamos pažymos, išrašai, dokumentų kopijos darbo stažui ir kitiems juridiniams faktams patvirtinti. Pasibaigus dokumentų saugojimo laikui surašomi dokumentų atrinkimo ir naikinimo aktai išbraukiant juos iš įskaitos. Parengtų saugojimui dokumentų apyrašus ir bylų sąrašus derinimui galima pateikti elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
2021 metais Utenos rajone likviduoti veiklą pageidavimą pareiškė 22 juridiniai asmenys, metų eigoje išnagrinėti 238 fizinių ir juridinių asmenų prašymai, į archyvą priimta saugoti 1719 bylų. Šiuo metu Utenos rajono savivaldybės administracijos archyve saugomi 748 fondai. 2021 m. nurašyta 67 tiesiniai metrai dokumentų, kuriuos sudaro 2418 bylų.
Utenos rajono savivaldybės administracijos archyvo adresas: J. Basanavičiaus g. 114, LT-28214 Utena. Tel. pasiteiravimui (8 389) 51 430, 8 616 86 343.

2021 m. Tauragnų krašto bendruomenė įgyvendino kelis projektus. 
Pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Utenos rajono savivaldybėje tvarkos aprašą įgyvendintas projektas „Kurkime šventes kartu” (1261,03 Eur.).  Už šias lėšas dalinai padengtos  autobuso nuomos paslaugos poilsinei kelionei bendruomenės nariams į Palangą, prisidėta prie informacinio stendo, skirto E. Šimkūnaitei sukūrimo, įsigyti 7 molbertai parodų organizavimui, nupirkta keramikinių puodelių su vyšniomis, rėmelių padėkoms. 
Pagal Kultūrinės veiklos plėtros programos priemonę Nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimas Utenos r. savivaldybė skyrė 500 Eur projektui „Kraštiečių šventė Tauragnuose“. Šiais metais vyko Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis, dalyvavo  keturi kolektyvai, vyko edukacijos vaikams. Už skirtas lėšas išnuomotas batutas, nupirkta palapinė, dalis lėšų skirta koncertui.
Pagal Kultūrinės veiklos plėtros programos priemonę Kultūrinės veiklos projektų finansavimas Utenos r. savivaldybė skyrė 1000,00 Eur projekto „Tarptautinis džiazo ir teatro festivalis Tauragnuose „Tauragnai Jazz milžinai Jump 2021” koofinansavimui. Lėšos skirtos projekto organizavimui (dalyvių maitinimui, nakvynei ir kt.). Dalyvavo penki kolektyvai. 
Utenos r. savivaldybė finansavo gamtosauginės veiklos projektą  „Informacinio stendo „Eugenija Šimkūnaitė – žolininkė, Lietuvos gamtos ir tradicijų žinovė“ sukūrimas ir įrengimas”. Skirta 130 Eur. Už šias lėšas buvo įrengtas informacinis lauko stendas viešoje erdvėje prie „Gesės vyšnių sodo“ ir per Žolinę pristatytas visuomenei. 
Projektą „Tauragnų krašto bendruomenės veiklos stiprinimas 2021 m.“ finansavo Utenos rajono savivaldybė  pagal Utenos rajono savivaldybės Kaimo plėtros programos Nr. 04 Utenos rajono savivaldybės 2021-2023 metų strateginio veiklos plano priemonę Nr. 04.1.1.08 „Kaimo rėmimo priemonių plano vykdymas“. Projektui skirtais 400 eurų buvo padengtos bendruomenės komunalinių paslaugų išlaidos bei apmokėtos buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugų išlaidos. 
Pagal Utenos rajono savivaldybės socialinių paslaugų plėtros ir  kokybės gerinimo programą toliau finansuotas projektas „Socialinių paslaugų plėtra ir gyvenimo kokybės gerinimas senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims Tauragnų seniūnijoje”. Gautos lėšos skirtos dviejų darbuotojų atlyginimams (du etatai). Skirta 17 500 eurų.
Akredituotas Tauragnų vaikų dienos centras. Skirtos lėšos dienos centro veiklai (priemonėms įsigyti, maisto produktams, išvykoms, komunaliniams mokesčiams, darbuotojų atlyginimams (1,5 etato). Skirta 20 765 Eur.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big