Free Joomla Templates by iPage Hosting

uuuPASĖLIŲ DEKLARAVIMAS – NUO BALANDŽIO 12 D.
Kokie svarbiausi pasikeitimai laukia 2021 m. deklaruojant žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus?
Bene svarbiausias ir labiausiai pareiškėjus dominantis pasikeitimas yra susijęs su žemės ūkio veiklos vykdymo tvarka, t. y. su pievų šienavimu. 2021 m. kovo 31 d. Žemės ūkio ministro nauja redakcija išdėstytose Tiesioginių išmokų administravimo ir kontrolės taisykle (3D-197) (Taisyklės) numatyta, kad nebebus galima palikti susmulkintos ir tolygiai paskleistos žolės. Tai reiškia, kad deklaruojantys pievas ir žolinius azotą kaupiančius augalus privalės nupjautą žolę (šieną, žaliąją masę ar kt.) sutvarkyti (išvežti iš lauko arba supresuoti, arba šieną sudėti į kūgius) ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. Išimtis taikoma tik sodų ir uogynų tarpueiliams – čia esančias pievas galima smulkinti ir tolygiai paskleisti.

Pareiškėjams, Ūkinių gyvūnų registre iki einamųjų metų liepos 1 d. įregistravusiems turimas bičių šeimas, pievų šienavimo terminas išlieka ilgesnis – iki einamųjų metų rugsėjo 1 d.
Ar keisis bendrieji reikalavimai, susiję su žemės ūkio veiklos vykdymu?
Reikalavimas Nacionalinei mokėjimo agentūrai (NMA) paprašius pateikti žemės ūkio veiklos vykdymo faktą pagrindžiančius dokumentus išlieka.
Taigi, žemės ūkio veikos vykdymą pareiškėjai patikros atveju privalės pagrįsti pateikiant žemės ūkio produkcijos pardavimo įrodymo dokumentus arba suteiktų žemės ūkio paslaugų teikimo sutartį, arba ūkio reikmėms išnuomotos žemės ūkio technikos nuomos sutartį. Kartu turės būti pateikti ir atsiskaitymo, pagal minėtas sutartis, pagrindimo dokumentai (sąskaitos faktūros, PVM sąskaitos faktūros ir kt.). Pareiškėjų, deklaruojančių 30 ha ir daugiau tiesioginėms išmokoms tinkamo ploto, atsiskaitymai turi vykti per komercinius bankus, kredito unijas ar kitus mokėjimo paslaugų tiekėjus.
Žemės ūkio veiklą pagrindžia ir pareiškėjo (ar jo valdos partnerio, ar šeimos narių) vardu Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre registruota žemės ūkio technika (technika turi būti įregistruota ne vėliau kaip einamųjų metų liepos 1 d. ir neišregistruota) arba einamųjų metų sausio 1 d. – birželio 30 d. pareiškėjo (ar valdos partnerio, ar šeimos nario) vardu Ūkinių gyvūnų registre registruoti ūkiniai gyvūnai. Pastaruoju atveju, minėtu laikotarpiu turi būti laikyta ne mažiau kaip 0,1 SG (sutartinio gyvulio) hektarui (vertinamas visų deklaruojamų plotų ir nurodytu laikotarpiu laikytų ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, vidurkio santykis).
Ar yra naujovių, susijusių su tiesioginių išmokų paraiškos pildymu, ką vertėtų žinoti?
Yra keletas naujovių. Tiesioginių išmokų paraiškoje bus galima prašyti paramos ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“.
Dar viena naujovė - plotai galės būti deklaruojami NEP kodu (netinkami paramai plotai) ir tada, kai kontrolinių žemės sklypų (KŽS) ribos yra pasikeitusios, nurodant auginamų pasėlių klasifikatoriaus kodą. Toliu atveju, pareiškėjai Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS) išankstinių KŽS ribų pasikeitimų modulyje turi aprašyti KŽS ribų pasikeitimus iki liepos 2 d. (pridedant sutvarkyto lauko nuotrauką). Nacionalinė mokėjimo agentūra, administruodama paraiškas, NEP kodu deklaruotus plotus (jeigu jie buvo tinkamai sutvarkyti) pakeis į pareiškėjo nurodytą klasifikatoriaus kodą.
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjai, deklaruojantys valstybinės žemės plotus, privalės šios žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus pateikti patikrinti savivaldybės darbuotojui.
Atsirado galimybė deklaruojant žemės ūkio naudmenas atnaujinti ir duomenis apie ūkininko ūkį. Primename, kad ūkininko ūkio duomenis privalu atnaujinti bent kartą per kalendorinius metus.
Yra pasikeitimų ir Pasėlių klasifikatoriuje. Svarbu paminėti, kad susietosios paramos bus galima prašyti ir už mišrius sodus, uogynus bei mišrias daržoves - klasifikatorius papildytas naujais kodais: OUM (mišrūs uogynai), SOM (mišrūs sodai), DAM (mišrios daržovės). Šiais kodais turėtų būti deklaruojama, kai susietąja parama remiami vaisiai, uogos ir daržovės atvirajame grunte yra mišrūs ir nėra galimybės deklaruoti kaip atskirus tam tikros augalų rūšies plotus.
Žemės ūkio ministerija buvo numačiusi skaitmenizuoti procesus, siekiant sumažinti administracinę naštą tiek ūkininkams, tiek ir įstaigoms, ar skaitmenizavimas jau diegiamas deklaruojant žemės ūkio naudmenas?
Taip, šis procesas po truputį jau vyksta pasitelkiant „NMA agro“ išmaniąją programėlę.
Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisius, uogas ir daržoves (deklaruojantys 3 ha ir didesnį vaisių, uogų ir daržovių atvirajame grunte plotą) iki einamųjų metų spalio 1 d., likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki pirmo derliaus nuėmimo, turės galimybę kiekvieno lauko, kuriame turi matytis užaugintas derlius, nuotraukas NMA pateikti naudodamiesi būtent mobiliąja programėle „NMA agro“.
Dar viena šios mobilios programėlės galimybė, kuria galės pasinaudoti pareiškėjai, - t. y., nustačius, kad daugiamečių pievų Lietuvoje sumažėjo daugiau nei leidžiama ir jei reikalaujama jas atkurti, apie reikalavimo atlikimą pareiškėjai turės galimybę informuoti NMA siųsdami atkurtų pievų nuotraukas per „NMA agro“.
Ar šiais metais keisis paraiškų pateikimo tvarka?
Didelių pakeitimų, susijusių su paraiškų teikimo tvarka nėra, paraiškas, kaip ir ankstesniais metais asmenims padės užpildyti seniūnijose dirbantys specialistai.
Nuo balandžio 12 d. iki birželio 7 d. (pavėluotai iki liepos 2 d.), siekiant išvengti susibūrimų ir grėsmės dėl galimo Covid–19 viruso protrūkio, pareiškėjai seniūnijose bus priimami tik iš anksto užsiregistravę telefonu.
Pateikiame seniūnijose dirbančių Utenos rajono savivaldybės administracijos Kaimo ir bendruomenių reikalų skyriaus specialistų kontaktiniai duomenys ir darbo laikas.
Saldutiškio Birutė Kazlauskienė antradienis, ketvirtadienis 8389 36842, 8 698 52690 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Kuktiškių Birutė Kazlauskienė trečiadienis 8389 33244, 8 698 52690 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Užpalių Kęstutis Šileikis pirmadienis, trečiadienis, penktadienis 8 618 87723 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Vyžuonų Kęstutis Šileikis antradienis, ketvirtadienis 8 618 87723 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Sudeikių Zita Ramoškienė pirmadienis, antradienis 8 389 34319 zita.ramoskiene@utena.lt
Tauragnų Zita Ramoškienė trečiadienis, ketvirtadienis, penktadienis 8389 32112 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. 
Leliūnų Jolanta Guigienė visos darbo dienos 8389 60757, 8 620 71245 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Utenos Aistė Bernotienė visos darbo dienos 8389 48344, 8 698 52399 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Daugailių Lina Pakalnienė visos darbo dienos, 8:00 – 14:45 val. 8389 35940, 8 698 52344 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Svarbu. Kaip ir ankstesniais metais, yra galimybė tiesioginių išmokų paraiškas pateikti ir patiems, neišeinant iš namų, prisijungus prie PPIS sistemos https://paseliai.vic.lt per Elektroninių valdžios vartų portalą ir patvirtinus savo tapatybę per el. bankininkystę ar kitą tapatybės atpažinties priemonę.
Siūlome pasinaudoti šia galimybe, juolab, kad reikiamą pagalbą, pildant paraiškas, visada suteiks specialistai telefonu ar el. paštu.
Praėjusiais metais tokia galimybe pasinaudojo 207 Utenos rajono pareiškėjai. Tikimės, kad šiais metais jų bus dar daugiau.

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big