Free Joomla Templates by iPage Hosting

Adresas: A. Musteikio g. 29, Tauragnų mstl., 28316 Utenos r. Tel.: 8 389 32 311.

Tauragnuose 1959 metais atidaryti pirmieji kultūros namai. Pastatyti pagal pirmą kaimo gyvenvietei tipinį projektą. Tokie kultūros namai vieni iš pirmųjų Lietuvos kaime. Praėjus 10–15 metų, Lietuvos kaimuose masiškai pradėtos statyti Kultūros įstaigos. Už tais laikais modernų statinį tauragniškiai ir dabar dėkingi savo kraštiečiui poetui Teofiliui Tilvyčiui. Jis, tuo metu gana įtakingas asmuo Lietuvoje, didelėmis pastangomis pasiekė gražiame gamtos kampelyje įsikūrusį miestelį praturtinti kultūros įstaiga. Tauragnai ne prie didelio kelio (iš visų pusių į miestelį vedė tik žvyrkeliai) laukuose – žvyras ir akmenys, žmonės gyveno vargingai, bet dainavo, šoko, vaidino, išugdė ne vieną poetą, rašytoją, muzikantą, mokslininką.

1960 metais Tauragnų kultūros namuose įkuriama dailės galerija. Tai buvo retas įvykis Lietuvos provincijoje. Į dailės galerijos atidarymą atvyksta meno žmonės: Konstantinas Bogdanas, Leonas Katinas, Jonas Kuzmickas, Leopoldas Surgailis, Irena Trečiokaitė-Žebenkienė, Teofilis Tilvytis... Žinoma, galerijos atidarymas ideologizuotas, pompastiškas. Tačiau galerija veikia ir šiandien, joje rengiamos įdomios tapybos, fotografijos parodos, ji traukia žmones į kultūros centrą.

1969 m. mirus poetui Teofiliui Tilvyčiui, Tauragnų kultūros namuose 1971 m. kovo 27 d. atidarytas poeto memorialinis muziejus – Utenos kraštotyros muziejaus filialas. Interjerą suprojektavo ir įrengė Lietuvos dailės kombinatas. Muziejuje eksponuojami poeto asmeniniai daiktai, knygos, laiškai...

2001 m. ekspozicija išplečiama į Tauragnų krašto muziejų. Paliekami svarbiausi Teofiliui Tilvyčiui skirti eksponatai, o nauji muziejaus stendai pasakoja apie Eugeniją Šimkūnaitę, kitus iš šio krašto kilusius šviesuolius.

UKC Tauragnų skyriaus darbuotojai:

  • Kultūrinių renginių organizatorė Danguolė Trimonienė.
  • Meno vadovė Vilma Valienė.
  • Režisierė Loreta Juškėnienė.

ooo

Meno mėgėjų šaknys Tauragnuose senos ir gilios. 2008 m. tauragniškiai paminėjo 100-ąsias pirmojo spektaklio metines. 1908 m. Toleikių klojime buvo suvaidinta Žemaitės ir G. Petkevičaitės-Bitės pjesė „Velnias spąstuose". Spektaklį režisavo kunigas ir poetas Juozas Šnapštys-Margalis. Tauragniškiai šį įvykį gražiai paminėjo, surengdami Lietuvos klojimų teatrų festivalį. Jame dalyvavo garsūs mėgėjų teatrai: Agluonėnų – režisierius Laima Galkauskienė, Klaipėdos universiteto – režisierius Petras Bielskis, „Žaliaduonių" – režisierė Alma Eigerdienė. Tauragniškių teatras „Mokas" vėl pastatė pjesę „Velnias spąstuose", parodytą prieš 100 metų.
Iki 2010 m. mėgėjų "Mokas" režisieriumi dirbo Vygantas Varneckas – ilgametis Tauragnų kultūros namų darbuotojas.

"Moko" mėgėjų teatras. 
Aktoriai: Jonas Belopetravičius, Alvydas Danauskas, Ramūnas Tumėnas, Vidas Juknevičius, Valdas Kavaliauskas, Edmundas Žebelys, Ligita Balčiūnienė, Gailė Budvytytė, Rūta Kovalskytė, Gintarė Kunickaitė, Mantas Gineitis, Aldona Kirkienė, Elena Juodienė, Valda Žebelienė, Vilma Valienė, Gražina Kunickienė, Vijolė Budvytienė, Giedrė Tubelienė, Rita Pundzienė, Janė Šinkūnienė, Aldona Tartilienė, Gražina Grašienė.
Režisierė Loreta Juškėnienė.

ooo

Dainavimo tradicijos Tauragnuose gyvos. Daug metų dainavo pagyvenusių dainininkų mišrus ansamblis: Janina Augulytė, Juozas Danauskas, Irena Eidžiulienė, Petras Kazickas, Stasė Mikulėnienė, Danelė Petrėnienė, Janina Puodžiukienė, Bronius Slapšys, Tamara Vanagaitė, Vygantas Varneckas, kurie visus daina džiugino ne tik savo miestelyje, bet ir rajono kultūros centruose bei šventėse Utenoje.
Šiuo metu gyvuoja puikus jaunesnių moterų ansamblis. Šiandien scenoje mes matome Ligitą Balčiūnienę, Danguolę Grabauskienę, Aldoną Kirkienę, Gražiną Kunickienę, Ritą Pundzienę, Ingą Šinkūnienę, Aldoną Tartilienę, Liną Umarienę, Salliją Deveikienę, Valdą Žebelienę, kiek anksčiau dainavo ir Jolanta Gurkšnienė bei Dangutė Grašienė.
Ansamblis pasirodo įvairiuose renginiuose: Atvelykio, Jurginių šventėje Utenoje, koncertavo Saldutiškyje, Kuktiškėse, Kirdeikiuose, Kaniūnuose, Vilučiuose, Vyžuonose, Sudeikiuose, Biliakiemyje, Juodupėje, Kriaunose (Rokiškio r.), Dūkšte (Ignalinos r.) 2011 metais ansamblis dalyvavo respublikiniame vokalinių ir romantinių ansamblių festivalyje-konkurse „Dainuok, širdie, gyvenimą", kuris vyko Anykščių r., Leliūnuose, ir buvo apdovanotas III vietos diplomu vokalinio ansamblio kategorijoje. Tais pačiais metais ansamblis buvo pakviestas į Panevėžio rajone, Bernatonyse, vykusį romansų vakarą „Sugrįžki, jaunyste".
Neseniai susibūrė kaimo kapela, kurioje šiuo metu armonika groja Žaimantas Musteikis, akordeonu – Vilma Valienė, boso gitara – Žymantas Trimonis, būgną muša Giedrė Tubelienė.


Daugiau nuotraukų...

ooo

2013 m. birželio 8 d. mėgėjų teatras ,,Mokas" vėl pakvietė žiūrovus į premjerą. Suvaidintas spektaklis pagal A. Miškinio pasakojimą ,,Apę kaimiškų meilį" ( Rež. L. Juškėnienė). Vaidino 16 artistų. Spektaklis skirtas Tarmių metams paminėti.
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno. Žiūrėti nuotraukas...

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2012 m. lapkričio 10 d. Meno mylėtojams skirtoje šventėje, žiūrovai pamatė inscenizaciją pagal E. Ignatavičiaus apsakymą ,,Nueinantis pasaulis" I d. Scenarijaus autorius, mokytojas J. Belopetravičius, vaidino dvi moterys: V. Žebelienė ir L. Balčiūnienė (rež. L. Juškėnienė).
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2012 m. vasario 3 dieną Tauragnų kultūros centre vyko spektaklio pagal V. Miliūno apsakymą „Tėvas ir sūnus" premjera. Vaidino Tauragnų mėgėjų teatras „Mokas", režisierė Loreta Juškėnienė. Kovo 6 dieną spektaklis rodytas Anykščiuose, projekto "Kelrodis" baigiamojoje konferencijoje. Tais pačiais metais spektaklis dalyvavo XXI Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūroje ,,ATSPINDŽIAI 2012", kuris vyko Tauragnuose. ,,Moko" vaidintojams atiteko žiūrovų simpatijos ir prizas.
Nuotraukos Žymanto Trimonio

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2011 m. spalio 5 d. Inscenizacija pagal Bruno Ferrero pasakojimą "Mokytoja ir Tedis" (vaidina Valda Žebelienė ir Gintarė Kunickaitė).

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2011 m. liepos 6 d. spektaklio L. Didžiulienės-Žmonos "Paskubėjo"  premjera. Spektaklis rodytas Tauragnuose, Sirutėnuose, Širvintų r., Gelvonuose, Kuktiškėse, Saldutiškyje.
Nuotraukos Jūratės Šinkūnienės 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2011 m. kovo 11 d. Tauragnų kultūros centre pristatyta inscenizacija pagal E. Šimkūnaitės pasaką "Kaip beržas pas Saulės dukteris ėjo" (rodyta Vilniaus Mokytojų namuose, Kirdeikiuose).
Nuotraukos Jūratės Šinkūnienės 

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2010 m. gruodžio 12 d. spektaklio "Paskutinis kavalierius" pagal J. Bergmano novelę premjera (spektaklis rodytas Tauragnuose, Sudeikiuose, Saldutiškyje).
Nuotraukos Dainiaus Atkočiūno 

{backbutton}

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big