Free Joomla Templates by iPage Hosting


Tauragnų krašto bendruomenė
Pirmininkė Danguolė Trimonienė, tel. 8 618 20 334
Adresas: A. Musteikio g. 28A, Tauragnų mstl., Tauragnų sen., Utenos r. sav., LT-28316
Kodas: 184291947 

Tauragnų krašto bendruomenė įkurta 2003 metais gegužės 28 dieną. Įkūrimo iniciatorė ir pirmininkė – Judita Musteikytė. Daugiausia dėmesio per tuos metus bendruomenė skyrė gamtosauginei veiklai.
2006 metų spalio pradžioje įvyko ataskaitinis – rinkiminis bendruomenės susirinkimas. Pirmininke išrinkta Danguolė Trimonienė. Bendruomenės veiklos kryptys: sveikos gyvensenos skatinimas, pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas, kultūrinė - pažintinė veikla, laikraščio „Po Tauragnų dangum" leidimas (nuo 2007 metų kovo mėn. laikraštis buvo leidžiamas kartą į ketvirtį). Nuo 2010 m. gegužės laikraštis išleidžiamas kiekvieną mėnesį.
Bendruomenės taryba: Alvydas Danauskas, Danguolė Trimonienė (pirmininkė), Aldona Kirkienė, Regina Mačienė, Jonas Maniušis, Alvydas Paleckis, Jūratė Šinkūnienė, Žymantas Trimonis, Audronė Vadišienė, Vilma Valienė, Valda Žebelienė.

25523795b093

Dėkojame visiems, kurie perveda 2 procentus pajamų mokesčio sumos į bendruomenės sąskaitą. Kviečiame ir šiais metais paremti bendruomenę (Tauragnų krašto bendruomenė, A. Musteikio g. 28A, Kodas - 184291947). Tam reikia užpildyti prašymo FR0512 formą (02 versija) ir ją pateikti iki gegužės 2 dienos. Kad kiekvienais metais nereikėtų teikti prašymo, jei norime paremti tuos pačius paramos gavėjus, yra numatyta, kad gyventojas gali paskirti pajamų mokesčio dalį ne tik už praėjusius metus, bet ir po jų einančius ketverius metus.
Pervesti galima elektroniniu būdu, užpildžius prašymo formą mokesčių inspekcijoje, taip pat prašymo formą galima užpildyti Kultūros centre (kreiptis į Valdą Žebelienę).
Ačiū, kad esate kartu.

Bendruomenės pirmininkė

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2013 metai
Vasario 12 d. Kepėme Užgavėnių blynus.
Balandžio 27 d. Bendruomenės 10 metų gimtadienio šventė. Vyko sveiko maisto šventė. Eugenijos Šimūnaitės vyšnių sodely pasodinta 10 vyšnaičių.
Gegužės 11 d. išvyka į Taujėnų, Bistrampolio dvarus, Stumbryną, Burbiškių dvare vykusią tulpių žydėjimo šventę.
Liepos 6 d. Kraštiečių šventė „Po Tauragnų dangum". (Bėgimas Taurapilis - Tauragnai, knygelės „Tauragnai šiandien" pristatymas, Tauragnų krašto Garbės piliečio vardo suteikimas, Edmundo Kučinsko koncertas, teatrų festivalis, vakaronė). Projektui „Kraštiečių šventės organizavimas Tauragnuose" lėšų gauta iš LEADER programos.
Liepos 26-28 d. Kelionė į Ventspilį, aplankant Tervetės nac. parką, Jelgavos pilį, Vyno kalną Sibilėje.
Rugpjūčio 23 d. vyko IX Auštaitijos bendruomenių sąskrydis. (Bendruomenių kiemelių pristatymai; Žvejojimo varžybos; Patiekalų iš žuvies gaminimas; Floristinio kilimo kūrimas; Sportinės varžybos). Rėmė Utenos regiono Žuvininystės vietos veiklos grupė; Lietuvos kaimo tinklas; Lietuvos sveikatos ministerija; Utenos r. savivaldybė.
Rugsėjo 13 d. 1863 m. sukilimo 150-ųjų metinių minėjimas Minčios girioje. (Pastatytas stogastulpis. Organizuota nuotraukų paroda). Lėšų šiam projektui skyrė Kultūros rėmimo fondas.
Rugsėjo 26 d. vyko renginys, skirtas Pasaulinei širdies dienai paminėti.
Spalio 5 d. Ataskaitinis bendruomenės susirinkimas. (Tarmių konkurso apibendrinimas. Sveikatingumo metų renginių apibendrinimas).
Lapkričio 5 d. Tapome konkurso „Sveikiausia bendruomenė" nugalėtojais. Utenos visuomenės sveikatos biuro dovana – tapyba ant vandens.
Lapričio 25 d. svečiavosi Žolinčių akademijos prezidentė Danutė Kunčienė. Mokėmės gaminti pasninko valgius Kūčių stalui.
Lietuvos sveikatos ministerija suteikė paramą bendruomenės projektui „Sveikatingumo renginiai Tauragnų bendruomenėje" (4500 Lt). Renginiai vyko visus metus, įsigyta reikalingo inventoriaus.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2012 metai
Vasario 21 d. - Užgavėnių šventė „Šalta žiema šalin eina".
Kovo 10 d. - šventė, skirta Dr. Eugenijai Šimkūnaitei atminti. Susirinkusieji matė kompoziciją „Ką lemia paukščiai".
Kovo 30 d. - susitikimas su Utenos rajono socialinių paslaugų centro direktore Danguole Mačionyte. Ji supažindino susirinkusius klausytojus su centro teikiamomis paslaugomis.
Birželio 2 dieną - išvyka po Aukštaitiją: Zarasų apžvalgos ratas, Šlyninkų vandens malūnas, Stelmužės ąžuolas, apžvalgos bokštas prie Sartų ežero, Rokiškio bažnyčia, dvaro rūmai ir kt.
Birželio 28 d. Zarasų rajone, Salako miestelio poilsiavietėje prie Luodžio ežero, vyko VIII Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvavo ir mūsų bendruomenės atstovai. Pasibaigus sąskrydžiui tradicinė Gerumo paukštė buvo perduota Tauragnų bendruomenei. Tai reiškia, kad 1913 metais sąskrydis vyks Tauragnuose.
Liepos 29 d. bendruomenės nariai buvo pakviesti į šventę, vykusią Vajasiškio bendruomenėje. Mūsų komanda pristatė savo „kiemelį" ir visus vaišino šaltibarščiais su bulvėmis.
Rugpjūčio 3-5 d. Tauragnų bendruomenės nariai vyko į ekskursiją Latvijoje. Rygoje jie lankėsi senovinių automobilių muziejuje, zoologijos sode, grožėjosi senamiesčiu, buvo pakilę į aukščiausią Rygoje Šv. Petro bažnyčios bokštą. Ilsėjosi Jūrmaloje.
Rugsėjo 13 d. vyko susitikimas su archeologu Gintautu Zabiela. Jis papasakojo apie šią vasarą vykusius kasinėjimus Taurapilio papėdėje.
Rugsėjo 16 d. bendruomenės nariai lankėsi Šiaulių r. Naisių gyvenvietėje. Jie apžiūrėjo žirgyną, lankėsi Šiaulių r. literatūros muziejuje, stebėjo nuotaikingą Naisių teatro koncertą, apžiūrėjo Baltų dievų ir Inkilų muziejų po atviru dangumi. Grįždami stabtelėjo prie Kryžių kalno. Ekskursiją dovanojo Seimo narys Ramūnas Karbauskis.
Spalio 5 d. vyko Bendruomenės ataskaitinis rinkiminis susirinkimas ir šventė „Gražūs mūsų gyvenimai". Dar trejiems metams palikta dirbti tos pačios sudėties taryba. Šventės metu išradingai prisistatė seniūnaitijos, grojo ką tik susikūrusi Tauragnų kapela, susirinkusiems koncertavo Zarasų kultūros centro kapela, vadovaujama Gedimino Vitkevičiaus.
Gruodžio 31 d. Pasirašyta sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra, pagal kurią Bendruomenės projektui „Kraštiečių šventės organizavimas Tauragnuose" skirta beveik 15 000 Lt. Šventė planuojama 2013 metų liepos mėn.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 2012 metais pradėjo vykdyti Vietos bendruomenių savivaldos programą. Ji kiekvienai savivaldybei skyrė lėšas, kurias savivaldybės skirstė seniūnijoms pagal gyventojų skaičių. Už gautas lėšas mūsų bendruomenė įsigijo tautinius rūbus.

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2012 m. rugpjūčio 3-5 d. Tauragnų bendruomenės nariai vyko į ekskursiją. Rygoje jie lankėsi senovinių automobilių muziejuje, zoologijos sode, grožėjosi senamiesčiu, buvo pakilę į aukščiausią Rygoje Šv. Petro bažnyčios bokštą. Penktadienio vakare apsistojo Jūrmaloje, apžiūrėjo miestą, ilsėjosi prie jūros.
Nuotraukos Aldonos Budreikienės ir Žymanto Trimonio

9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

2012 m. birželio 28 d. Zarasų rajone, Salako miestelio poilsiavietėje prie Luodžio ežero, vyko VIII Aukštaitijos bendruomenių sąskrydis. Jame dalyvavo ir Tauragnų bendruomenės atstovai. Sveikinimo žodį tarė Zarasų r. meras Arnoldas Abramavičius, Salako seniūnas Renius Kisielius, Zarasų bendruomenių asociacijos prezidentas Arvydas Veikšra, Utenos VVG pirmininkė Jolita Umbrasienė.
Pasibaigus sąskrydžiui tradicinė Gerumo paukštė buvo perduota Tauragnų bendruomenei. Tai reiškia, kad kitais metais sąskrydis turėtų įvykti Tauragnuose.
Nuotraukos Žymanto Trimonio

2011 m. gegužės mėn. tauragniškiai aplankė Šešuolėlių dvarą, Kernavę, Rumšiškes.
Nuotraukos Danguolės Grabauskienės

 9873684-set-of-horizontal-seamless-wavy-borders

SVARBIAUSI PROJEKTAI:

2003 metais parašytas projektas „Centrinės miestelio aikštės sutvarkymas" (rengė J. Musteikytė). Projektą finansavo Utenos bendruomenės fondas.
2004 metais – projektas Centrinės miestelio sankryžos sutvarkymas". Projektą finansavo Utenos rajono savivaldybė. Projektą ruošė J. Musteikytė.
Projektas Poilsiavietės prie Tauragno ežero įrengimas" (2004 metai, rėmė Utenos savivaldybė).
2005 metais parašytas tęstinis projektas Poilsiavietės prie Tauragno ežero įrengimas bei įrengtų statinių priežiūra sezono metu". Projektą ruošė J. Musteikytė. Projektą rėmė Utenos rajono savivaldybė.
2006 metais gruodžio mėnesį Utenos rajono Kaimo plėtros programa finansavo Pilkenių kaimo artezinio šulinio remontą.
2007 metai.
Vasaris. Akcija Aš - bendruomenei, bendruomenė - man."
Birželio pradžioje bendruomenė šventė savo ketverių metų gimtadienį. Išrinkta bendruomenės daina (autorius Vygantas Varneckas), emblema (autorė Regina Mačienė).
Rugpjūčio 4 dieną tauragniškiai dalyvavo ketvirtajame Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje, kuris vyko Ignalinos rajone, Mielagėnuose.
Rugpjūčio 21 - 24 dienomis bendruomenės nariai dalyvavo dvasinės ir fizinės sveikatos ugdymo seminare "Menas gyventi sveikai", kurį vedė Lietuvos Sveikuolių sąjungos generalinis sekretorius Eligijus Valskis. Projektą "Menas gyventi sveikai" rėmė Utenos r. savivaldybė, projektą rengė Danguolė Grabauskienė.
2008 metai
Vasario 16 d. pristatytas bendruomenės projektas "Nykstančio kaimo ženklai". Projektą rėmė Utenos r. savivaldybė, projektą rengė Bronė Juknevičienė. Surinkta medžiaga apie senąjį kaimą, amatus, nufotografuota, išleista to paties pavadinimo knygelė.
Birželio mėn. bendruomenė šventė 5-erių metų gimtadienį. Vyko gatvių prisistatymai.
Liepos 6 dieną pristatyta Romualdo Šimkūno knyga "Atminties proskynos". Knygos leidybą rėmė Utenos r. savivaldybė (gamtosauginis bendruomenės projektas).
Liepos pabaigoje bendruomenės nariai dalyvavo penktajame Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Leliūnuose.
Rugpjūčio viduryje vykdėme trijų dienų projektą "Rūpinkimės sveikata patys" (projektą rašė Danguolė Grabauskienė). Seminarą vedė legendinis sveikuolis iš Panevėžio Kazimieras Ilginis. Projektą rėmė Utenos r. savivaldybė.
Rugpjūčio pabaigoje bendruomenės nariai vyko į Druskininkus. Kelionę rėmė Algimantas Matulevičius (VŠĮ "Vilties amžius"), dalį pinigų skyrė Utenos r. savivaldybė, parėmusi mūsų pilietinio ugdymo projektą, likusią dalį - mes patys iš surinktų dviejų procentų pajamų mokesčio sumos.
Spalio 4 dieną bendruomenės nariai vyko į parodą "AgroBalt 2008". Taip pat aplankėme Kauno IX forto muziejų. Kelionę dalinai finansavo Utenos r. savivaldybės Kaimo plėtros fondas.
Spalio 10 dieną vyko ataskaitinis bendruomenės narių susirinkimas. Pirmininkė Danguolė Grabauskienė apžvelgė padarytus darbus, kalbėta apie planus kitiems metams. Didžiausias darbas - bendruomenės patalpų remontas. Tą pačią dieną Vilniuje pasirašyta sutartis, pagal kurią žemės ūkio ministerija skyrė beveik 25 000 Lt patalpų remontui bei kompiuterinės technikos įsigijimui.
Gruodžio mėn. pristatytas projektas „Atrask. Pažink. Išsaugok". Projektą rengė Bronė Juknevičienė, projektą rėmė Utenos r. savivaldybė. Surinkta medžiaga apie įžymias Tauragnų krašto vietas.
2009 metai.
Tauranų krašto bendruomenės projektas (rengė Danguolė Grabauskienė) "Bendruomenės namų atidarymo šventė" – ši šventė įvyko 2009 m. gegužės 5 dieną. Apžiūrėti suremontuotų patalpų susirinko tauragniškiai ir svečiai iš aplinkinių bendruomenių. Projektą finansavo Pilietinės atsakomybės fondas, konkursas vadinosi „Vietos problemų sprendimas ir poreikių tenkinimas bei pilietiškumo skatinimas".
2009 metais bendruomenės komanda dalyvavo Europos Parlamento Sąjungos už Tautų Europą nario dr. Eugenijaus Maldeikio inicijuotame konkurse Lietuvos kaimo bendruomenėms „Čia gera gyventi" ir pateko į pirmąjį dešimtuką. Sukurtas filmukas apie bendruomenės veiklą.
2010 metai.
Dalyvaujame Utenos švietimo centro organizuotame dvejų metų trukmės projekte „Aš - tavo gidas! Savo krašto neatskleista istorija".
Gegužės mėn. ekskursija į Latviją, Rundalės rūmus, ir Biržų pilį.
Liepos mėn. bendruomenės nariai dalyvavo VI Aukštaitijos bendruomenių sąskrydyje Toliejuose, Molėtų r. Projektas „Tauragnų krašto bendruomenės patalpų remontas ir techninės bazės stiprinimas" buvo pripažintas geriausiu skurdo mažinimo srityje.
Rugpjūčio mėn. 3 dienų poilsinė kelionė į Palangą, aplankant Panemunės pilis, Ventės Ragą.
Rugsėjo mėn. bendruomenės patalpose buvo pristatyti firmos „BETTERLIFE BALTIC" elektriniai masažuokliai. Bendruomenė įsigijo masažinį krėslą, pėdų masažuoklį ir stuksenamąjį diržą. Pasinaudoti gali visi bendruomenės nariai.
Spalio pabaigoje Tauragnuose viešėjo svečiai iš Belgijos, Didžiosios Britanijos, Austrijos, Ispanijos ir Maltos. Tai Grundtvig mokymosi partnerystės projektas „Aš tavo gidas! Savo krašto neatskleista istorija". Mes pristatėme nuotraukas apie senąjį kaimą, amatus. Svečiai lankėsi muziejuje, žaidė su tauragniškiais tinklinį, viešėjo kaimo turizmo sodyboje.
Lapkričio 13 d. vyko ataskaitinis bendruomenės susirinkimas - šventė. Koncertavo Videniškių kaimo kapela, dalyviai vaišinosi cepelinais.
Gruodžio 26 d. – Kalėdinė vakaronė. Nominacijos.
2011 metai.
Sausis. Dalyvavome rajoninėje medžio puošimo šventėje.
Kovo 11 d. – Renginys, skirtas Eugenijai Šimkūnaitei atminti.
Balandis. Kartu su biblioteka dalyvavome projekte „Bibliotekos pažangai" – „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai". Tauragniškių komanda pateko tarp nugalėtojų ir laimėjo video kamerą ir foto aparatą. Bus sukurtas filmukas apie Eugeniją Šimkūnaitę.
Gegužės 21 d. vykome į ekskursiją: Šešuolėlių dvaras, Kernavė, Rumšiškės.
Birželis. Išvyka į Belgiją, Gento miestą. Važiavo Danguolė Grabauskienė ir Aldona Tartilienė. Tai baigiamasis Grundtvig mokymosi partnerystės projekto „Aš tavo gidas! Savo krašto neatskleista istorija" etapas. Visų šalių pristatyta medžiaga patalpinta internete, specialiame puslapyje.
Rugpjūčio 5 d. vykome į trijų dienų ekskursiją. Aplankėme Latvijos Saldus miesto saldainių fabriką, Kuldygos krioklį, Riežupės smėlio urvus, dvi dienas ilsėjomės Ventspilyje.
Rugsėjis. Klausėmės paskaitos apie Rytų medicinos produktus. Lektorė Violeta Buterlevičienė.
Spalis. Baigėsi projektas „Skaitmeniniai bendruomenių pasakojimai". Vyko trys seminarai, per kuriuos projekto komanda buvo supažindinta su fotografavimo ir filmavimo subtilybėmis. Sukurtas filmukas apie habil. Dr. Eugeniją Šimkūnaitę.

{backbutton}

  globalus regionai final 53  utenos radijas   utenos_kolegija_2011  regia_lt  geoportal  utenos_tic_baneris  Logo big